Piątek, 9 lutego 2024

Zamieszczamy odpowiedź w imieniu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na list otwarty w sprawie sytuacji polskiego księgarstwa.

Pani Zofia Szpojankowska
prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Szanowna Pani Przewodnicząca,

dziękuję za skierowany do mojej wiadomości List otwarty w sprawie sytuacji księgarń.

W pełni podzielamy opisaną w nim ocenę sytuacji oraz zawarte stanowisko i postulaty.

Jak zapewne Pani wie, problem ten jest nieobcy tak mnie jak i całemu środowisku PTWK. Mówiłem o tym na ostatnim Zjeździe PTWK w sierpniu 2023, a także w rozmowie z red Piotrem Dobrołęckim zamieszczonej w Newsletterze Biblioteki Analiz (15 stycznia 2024). Wcześniej pisałem o tym w swoim stałym felietonie w Stolicy (numer łączony listopad/grudzień 2023).

Jeszcze przed powołaniem rządu Donalda Tuska poruszyłem problemy środowiska książki w rozmowie z przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury panem Bogdanem Zdrojewskim. Sądzę, nieskromnie, że ta rozmowa oraz skierowany tuż po niej list zawierający sumę omawianych zagadnień mogły być jednym z impulsów powołania podkomisji d/s Czytelnictwa i Prawa Autorskiego. W sprawach tych rozmawiałem kilkakrotnie z panią Małgorzatą Kidawą Błońską, marszałek Senatu RP.

grudniu 2023 zwróciłem się pisemnie z tymi problemami także do ministra Kultury pana Bartłomieja Sienkiewicza oraz wiceministrów w tym resorcie: pani Joanny Scheuring Wielgus, pana Andrzeja Wyrobca. Podobne w treści pismo przekazałem przewodniczącemu Senackiej Komisji Kultury.

Szanowna Pani Przewodnicząca, raz jeszcze dziękując za przekazanie nam treści Listu otwartego, muszę jednak wyrazić żal, że obok podpisu przedstawiciela Polskiej Izby Książki zabrakło PTWK.

z wyrazami należnego szacunku
Przewodniczący ZG PTWK
Rafał Skąpski

Podaj dalej