Piątek, 9 marca 2018
Sprawozdanie za rok 2017
Rada do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2017. Rada do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego działa na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do jej zadań należy przede wszystkim: 1) opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawienie ministrowi propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków; 2) opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym; 3) opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu bibliotecznego. W roku 2017 odbyły się cztery posiedzenia Rady ds. NZB. 30 marca Na pierwszym posiedzeniu w 2017 roku Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016 i zaakceptowała plan pracy na rok 2017. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego dwóch cennych kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz przeprowadziła dyskusję na temat programu i terminu konferencji dotyczącej narodowego zasobu bibliotecznego. Przed marcowym posiedzeniem odbyły się obrady zespołu roboczego Rady do rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Śląskiego o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego części zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W skład zespołu weszli: dr Tomasz Makowski Przewodniczący Rady ds. NZB, przewodniczący zespołu; prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, członek Rady Naukowej …
Wyświetlono 25% materiału - 200 słów. Całość materiału zawiera 801 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się