Czwartek, 23 listopada 2023

Grupa Bertelsmann udostępniła raport Niezależnej Komisji Historycznej na temat historii przedsiębiorstwa w czasach narodowego socjalizmu.

Praca została opublikowana w 2002 roku, teraz jest dostępna w całości i bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Thomas Rabe, prezes i dyrektor generalny firmy Bertelsmann, wyjaśnia: “Powołując Niezależną Komisję Historyczną do Badań nad Historią Bertelsmanna w Trzeciej Rzeszy, firma ustanowiła standardy postępowania z własną historią w tamtym czasie. Od czasu przedłożenia raportu w 2002 roku firma Bertelsmann była w pełni zaangażowana w realizację ustaleń zawartych w raporcie i zajmowała się nimi w sposób otwarty i przejrzysty”. I dodaje: “Pełna niezależność Komisji, tj. całkowita wolność od jakiejkolwiek ingerencji ze strony przedsiębiorstwa, była warunkiem wstępnym przywrócenia wiarygodności i uczciwości firmy Bertelsmann w odniesieniu do jej historii. Jestem przekonany, że jako międzynarodowa firma ponosimy szczególną odpowiedzialność za mówienie o naszej historii. Wysoki poziom naukowy raportu UHK pozostaje punktem odniesienia dla wszelkich rozważań na temat naszej historii”.

Na początku 1999 roku ówczesna firma Bertelsmann AG zleciła zespołowi czterech naukowców zbadanie tej części swojej historii. W październiku 2002 roku Niezależna Komisja Historyczna ds. Badań nad Historią Bertelsmanna w Trzeciej Rzeszy, której przewodniczył historyk Saul Friedländer, przedstawiła raport śledczy. Oprócz Friedländera zaangażowani byli historycy Norbert Frei, Trutz Rendtorff i Reinhard Wittmann oraz zespół asystentów naukowych. Komisja uzyskała nieograniczony dostęp do wszystkich istotnych dokumentów firmy oraz pełną niezależność w zakresie badań i publikacji. Opracowanie zostało opublikowane przez wydawnictwo C. Bertelsmann Verlag.

Zarówno zarząd, jak i rodzina właścicieli przyjęli raport komisji bez zastrzeżeń jako oficjalny opis historii firmy w czasach narodowego socjalizmu – i jako podstawę do wszystkich przyszłych dyskusji publicznych i akademickich. Zgromadzone dokumenty Komisji stały się podstawą nowo powstałego archiwum zakładowego.

Według historyków w programie wydawniczym można było znaleźć antysemickie treści. W czasie II wojny światowej Bertelsmann stał się największym producentem książek dla Wehrmachtu.

W sierpniu 2022 roku roku zarząd Bertelsmanna zwrócił się do Instytutu Historii Współczesnej (IfZ) w Monachium o przeprowadzenie niezależnego przeglądu historii “Sterna” od założenia czasopisma przez Henriego Nannena w 1948 roku do jego przejścia na emeryturę w 1983 roku. W lutym 2023 roku to zadanie badawcze zostało rozszerzone o dochodzenie w sprawie postępowania firmy ze sfałszowanymi “pamiętnikami Hitlera”, którymi publikacja w magazynie “Stern” w 1983 roku wywołała jeden z największych skandali medialnych w historii Republiki Federalnej Niemiec. Opracowanie naukowe obu tematów badawczych pod kierunkiem prof. dr. Magnusa Brechtkena z IfZ potrwa kilka lat. Wyniki zostaną opublikowane w całości po zakończeniu dochodzenia.

Link do raportu

Kronika Bertelsmanna

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: Bertelsmann, WDR