Poniedziałek, 28 marca 2022
Stowarzyszenie Copyright Polska posumowało rok 2021

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przyjął w piątek 25 marca  sprawozdanie z działalności za 2021 rok, które obejmuje m. in. sprawozdanie finansowe. Zawarte w nim dane potwierdzają rekordowe wypłaty dla uprawnionych w zeszłym roku. Towarzyszyły im najwyższe w historii Stowarzyszenia przychody, które przełożą się na jeszcze wyższe wypłaty dla wydawców w 2022 roku.

W ramach repartycji opłat reprograficznych na konta krajowych wydawców oraz polskich i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania trafiło ponad 10 mln zł. Dodatkowo 3,88 mln zł trafiło do autorów, tłumaczy, ilustratorów i wydawców w ramach podziału i wypłaty wynagrodzeń za użyczenia biblioteczne.

Jednocześnie Stowarzyszenie – po potrąceniu związanych z tym kosztów – zainkasowało z opłat oraz uzyskało z lokat lub obligacji skarbowych w 2021 roku łącznie ponad 11,71 mln zł, z których znaczna cześć została już wypłacona w formie zaliczek Stowarzyszeniu Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL na poczet tegorocznej repartycji opłat reprograficznych dla wydawców prasowych i czasopism.

Pod koniec maja tego roku Stowarzyszenie planuje dokonać podziału na rzecz krajowych wydawców książek, druków kartograficznych lub muzycznych co najmniej 5,24 mln zł z przychodów z 2021 roku (dla porównania: we wrześniu 2021 roku SAiW CP podzieliło i wypłaciło 4,99 mln zł środków zainkasowanych w 2020 roku oraz doliczeń z lat 2012-2019). Jednocześnie na działalność kulturalną i edukacyjną przeznaczone zostanie dodatkowe 0,63 mln zł.

Warunkiem uczestnictwa w tegorocznej repartycji opłat reprograficznych jest przekazanie danych – za pomocą uruchomionego w zeszłym roku Systemu Repartycyjno-Członkowskiego (SRC – https://repartycja.copyrightpolska.pl/login ) – do końca kwietnia tego roku.

Obejmują one: wykaz wydanych w 2020 roku lub w latach wcześniejszych publikacji książkowych, druków kartograficznych lub muzycznych, do których w ciągu 2020 roku przysługiwały wydawcom autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne – niezależnie od tego, czy dany tytuł był w tym okresie w sprzedaży, czy też nakład wyczerpał się wcześniej – jak również podanie zsumowanej liczby sprzedanych egzemplarzy tych publikacji w 2020 roku.

Wydawcy, którzy zarejestrowali się w Systemie SRC w zeszłym roku, jedynie uzupełniają dane nieprzekazane w 2021 roku (w szczególności o tytuły wydane w 2020 roku), jak również dokonują weryfikacji i potwierdzenia posiadanych w 2019 roku autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych w roku kolejnym (2020 roku), który jest podstawą dla tegorocznej repartycji.

Wychodząc naprzeciw pytaniom, Stowarzyszenie opublikowało na swojej stronie wyjaśnienia w formie odpowiedzi, które są dostępne na stronie: https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/340/357/FAQ–pytania-i-odpowiedzi , jak również służy wydawcom pomocą mailowo (repartycja@copyrightpolska.pl) i telefonicznie (517 602 802).

Podaj dalej
Autor: (jm)