Poniedziałek, 31 lipca 2023
Rynek papieru i tektury w Europie

Zmniejsza się produkcja papieru i tektury w Europie. W 2022 roku wyprodukowano 85 mln ton, gdy rok wcześniej produkcja wyniosła 90,5 mln ton. Jest to spadek o 6,1 proc. czyli nawet więcej niż w covidowym roku 2020, gdy spadek w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł -4,7 proc. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Cepi czyli Confederation of European Paper Industries (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego).

Odnotowane spadki produkcji tłumaczone są rekordowo wysokimi cenami energii, co doprowadziło w szczególności do tymczasowych przestojów maszyn w drugiej połowie roku.

Całkowite zużycie papieru i tektury w Europie w roku 2022 spadło o 3,5 proc. (72,5 mln ton wobec 75,1 mln ton w roku 2021), przy czym pod koniec 2022 roku spadek był większy niż wcześniej szacowano, ponieważ strefa euro wchodziła w recesję, w dużej mierze spowodowaną rekordowo wysokimi cenami energii i surowców.

Produkcja papierów graficznych (w tym gazetowego) spadła o 11,8 proc. (22 mln ton w roku 2022 wobec 25 mln ton w roku 2021), a jedynie w grupie papierów higienicznych i sanitarnych odnotowano wzrost produkcji – o 2,6 proc. rok do roku (8 mln ton w roku 2022 wobec 7,8 mln ton w roku 2021).

Największymi producentami papieru i tektury w Europie w roku 2022 były Niemcy(25,4 proc. ), Włochy (10,2 proc.), Szwecja (10 proc., Finlandia (8,5 proc.), Francja (8,3 proc.) i Hiszpania (7,5 proc.). Kolejne miejsce zajmuje Polska (6,1 proc.), a za nią jest Austria (5,4 proc.).

Więcej informacji z raportu Cepi zamieścimy w najbliższym numerze dwutygodnika “Biblioteka Analiz”.

 

Podaj dalej
Autor: (fran), foto: pd
Źródło: rynekpapierniczy.pl za Cepi