Wtorek, 26 września 2023

Do 15 października 2023 można zgłaszać się do programu rezydencji artystycznych AiR Goyki 3.

Program skierowany jest przede wszystkim do artystów i artystek wizualnych oraz osób pracujących z literaturą.

AiR Goyki 3 skupia się na wspieraniu procesu twórczego oraz dialogu pomiędzy artystami i artystkami różnych dziedzin. Oferując miejsce i czas dla rezydentów i rezydentek staramy się tworzyć możliwości rozwoju dla nowych projektów lub kontynuowania wcześniejszych działań. Nie określamy rezultatu końcowego, nie narzucamy tematu rezydencji, ani realizowanych projektów. Wspieramy działania przemyślane, projekty bazujące na researchu, które biorą pod uwagę miejsce swojej realizacji, czyli miasto Sopot oraz przestrzeń Goyki 3 Art Inkubatora.

Rezydencje w 2024 roku odbędą się w dniach:

– 08.04 – 08.06

– 16.09 – 16.11

Jury programu rezydencji AiR Goyki 3 w 2024 roku

sztuki wizualne: Joanna Kobyłt, Kasia Sobczak, Paulina Olszewska

literatura: Aleksander Hudzik, Marta Perchuć-Burzyńska, Marta Czarnecka

W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentom:

– pracownię w siedzibie Art Inkubatora

– budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta

– opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej

– zakwaterowanie w Sopocie dla rezydentów na okres rezydencji artystycznej odbywającej się w miesiącach kwiecień – czerwiec

– pokrycie kosztów realizacji projektów dwójki rezydentów w wysokości 8000 zł brutto w przypadku rezydencji odbywającej się w miesiącach wrzesień – listopad

Aby zgłosić się do programu AiR Goyki 3, należy przesłać formularz zgłoszeniowy dla odpowiedniego sezonu rezydencji – wiosna lub jesień – wypełniony poniższymi informacjami:

– propozycją projektu realizowanego w trakcie rezydencji w Sopocie (tekst o objętości do 500 wyrazów)

– danymi kontaktowymi – imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, data urodzenia, kraj zamieszkania

oraz załączyć:

– cv wraz z najważniejszymi aktualnymi projektami i nagrodami w formacie PDF do 2MB

– portfolio z wraz z artist statement zawierające do 6 zrealizowanych projektów wraz z opisem technicznym – maksymalna wielkość pliku 3MB, obowiązkowy format PDF

Kontakt: air@goyki3

Szczegółowe informacje: https://goyki3.pl/2023/09/18/air-goyki-3-2024-open-call/

Podaj dalej