Piątek, 27 grudnia 2019

23 grudnia decyzją Ministra KiDN rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2020 r., ogłoszony 12 sierpnia 2019 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Wśród stypendystów w kategorii “literatura” znaleźli się m.in. Beata Chomątowska-Szałamacha, Maciej Płaza i Krzysztof Potaczała.

Pełna Lista stypendystów

 

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: MKiDN