Czwartek, 23 marca 2023

Ogłoszono laureatów XIV edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021. Tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku” przyznano ex aequo książkom:

  • Marka Kulika, „Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym” (wydawnictwo UMCS)
  • Andrzeja Olasia, „Zarzut potrącenia w procesie cywilnym” (C.H. Beck).

Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy otrzymują nagrodę w wysokości po 5 tys. zł.

Sąd konkursowy postanowił przyznać także nagrodę specjalną w wysokości 5 tys. zł książce Michała Araszkiewicza, Marcina Biskupskiego, Aleksandry Dębowskiej, Moniki Florczak-Wątor, Filipa Gołby, Andrzeja Grabowskiego, Justyny Holocher, Dominiki Kowalskiej, Jakuba Kreta, Marcina Krzemińskiego, Zuzanny Krzykalskiej, Barbary Krzyżewskiej, Magdaleny Latacz, Rafała Michalczaka, Magdaleny Michalskiej, Macieja Pacha, Oskara Pogorzelskiego, Kai Ptak, Manuela Atienzy „Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”, pod red. Moniki Florczak-Wątor i Andrzeja Grabowskiego (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka).

 

Podaj dalej
Autor: W