Poniedziałek, 4 lipca 2022
Wśród nagrodzonych Tomasz Słomczyński i Krzysztof Bochus

2 lipca w Kościerzynie odbyły się XXII Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2022. Targom towarzyszył Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Bibliotece Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie.

Laureaci:

Literatura kaszubska

Beletrystyka, podręczniki i książki edukacyjne dla młodego odbiorcy

1. miejsce dla Aleksandrë Majkòwsczi i Dariusza Majkòwsczégò za “Ùcz sã jãzëka z kaszëbsczima nótama”

2. miejsce dla Anny Gliszczyńskiej i Aleksandry Gliszczyńskiej za “Bycio herbu Kasztan. U Wojsława/ Kòl Wòjsława”

3. miejsce dla Danuty Pioch za “Pòmianë z ùszłotë”

4. miejsce dla Emilii Maszke za “Kaszëbsczi Òdkriwca. Podręcznik do klasy 6”

Opracowania naukowe i popularnonaukowe

1. miejsce dla Daniela Kalinowskiego za “Teatr kaszubski. Kaszëbsczi teater”

Literatura piękna w języku kaszubskim

1. miejsce dla Krystyny Lewny za “Kaczczi”

2. miejsce dla Anë Różk za “Szmeroszeptë”

3. miejsce dla Jana Walkusza za “Wiertle Bòżégò widu”

Wyróżnienie dla Adama Hébla za “Droga wòlnëch lëdzy”

Literatura pomorska

Proza

1. miejsce dla Mirosława Tomaszewskiego za “Powrót Wilka”.

2. miejsce dla Krzysztofa Bochusa za “Wachmistrz. Dogrywka”

Reportaż i literatura faktu

1. miejsce dla Tomasza Słomczyńskiego za: “Kaszëbë”.

2. miejsce dla Jana Daniluka za “Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku (1920–1939)”

3. miejsce dla Roberta Chrzanowskiego i Małgorzaty Sokołowskiej za “Orła WRONa nie pokona. Stan wojenny w Gdyni (1981–1983)”

Opracowania naukowe

1. miejsce dla Bogdana Badzionga za “Pelplin i okolica na drodze do odrodzonej Polski w latach przełomu 1918–1922”

2. miejsce dla Marka Sassa za “Pruszcz (auto)portret pomorskiej wsi”

3. miejsce dla Rocha Pałubickiego za “Biber-Pałubiccy. Dzieje rozwoju i germanizacji rodziny pomorskiej od XVIII do XX wieku”

Edytorstwo

Wyróżnienie dla Gdańskiej Galerii Miejskiej i Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za publikację Louise von Krockow i Magdaleny Sachy “Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow”.

Laureatów wyłoniła komisja konkursowa w składzie: prof. Tadeusz Linkner (przewodniczący), prof. Kazimierz Nowosielski, Bogumiła Cirocka, Iwona Makurat i dr Grzegorz Schramke.

Autor: ET