Czwartek, 11 lipca 2019
Zażalenie na odmowę zatwierdzenia układów z wierzycielami

Znowu wraca sprawa układu Ruchu z wierzycielami. Jak poinformowała „Rzeczpospolita” z 10 lipca, zarząd Ruchu SA miał złożyć w warszawskim Sądzie Okręgowym w środę 10 lipca zażalenie na postanowienie z 29 maja o odmowie zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy układów częściowych z jego wierzycielami.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, „spółka ma nadzieję na szybkie rozpatrzenie zażalenia i prawomocne zatwierdzenie obu układów częściowych, gdyż mają one zasadnicze znaczenie dla prowadzenia procesu restrukturyzacji spółki”. W komentarzu autor artykułu Marek Domagalski, stwierdza, że „sprawa ma ogromne znacznie nie tylko dla tej spółki, ale też dla rynku mediów i prasy w Polsce, chodzi bowiem o znanego na rynku dystrybutora prasy”.

Podaj dalej
Autor: (fran)