Wtorek, 5 października 2021

Instytut De Republica ogłasza nabór propozycji wydawniczych, dotyczących „Idei dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku”. Jego celem jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych dzieł powstałych w latach 1795–1918, które obecnie w polskiej nauce są jeszcze niedocenione lub zapomniane, a ich autorami są wybitni polscy twórcy.

Wybrane dzieła zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Instytutu De Republica, a do zgłaszających należeć będzie sporządzenie autorskiego opracowania w postaci “Słowa wstępnego”. Dla ich autorów przewidziane zostały wynagrodzenia. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Instytutu De Republica ul. Belwederska 23 lok. 1, Warszawa (00-761) lub na adres poczty elektronicznej: instytut@iderepublica.pl.

Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest pod LINKIEM lub na stronie: Instytutu De Republica.

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut de Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych.

Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Podaj dalej
Autor: W