Poniedziałek, 29 listopada 2021
Wznowienie po rocznej przerwie

26 listopada rozpoczęła się kolejna edycja – po rocznej przerwie – Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Oficjalnego otwarcia dokonał i indeksy słuchaczom wręczył dr Michał Zając, kierownik Podyplo­mowych Studiów. Inaugurację rozpoczął od złożenia najserdeczniejszych podziękowań ustępującemu kierownikowi – prof Markowi Toberze i sekretarzyni prof. Agnieszce Chamerze-Nowak.

Wykład inauguracyjny wygłosił Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kulwer Polska.

PSPWiK utworzono przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w 1998 roku, ich pierwszym szefem był prof. Radosław Cybulski, sekretarzem zaś Dorota Myko. Od 2002 roku ich współorganizatorem i sekretarzem, a od 2006 roku kierownikiem był Michał Tobera. Od sierpnia tego roku za całość odpowiada dr Michał Zając.

Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2021 roku do lipca 2022 roku. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (piątki godz. 16.30-19.45, soboty godz. 10.00-17.15, niedziele, godz. 10.00-13.15), 5 razy w semestrze, w sumie przewidziano 160 godz. zajęć w ciągu roku.

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją na targach, dystrybucją, nowymi technologiami. Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby ponieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości. Celem studiów jest zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego i księgarskiego, uzyskanie podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością wydawniczą lub księgarską.

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej, a wśród nich:

Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) – Targi książki w Polsce, Media branżowe

Ewa Tenderenda-Ożóg, prezes Biblioteki Analiz, redaktor naczelna serwisu Rynek-ksiazki.pl

Włodzimierz Albin (prezes Wolters Kluwer) oraz Karina Smolak i Jarosław Matuszewski (Wolters Kluwer) –  Zarządzanie wydawnictwem

mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Juris) – Prawo autorskie

Grzegorz Majerowicz (IPS, ABE-IPS, wiceprezes PIK) – Książka i prawo

Barbara Miecznicka (Difin, b. szefowa „Świata Książki”), Iwona Kuc (Difin) – Zarządzanie redakcją

dr Andrzej Rostocki (Polskie Tow. Socjologiczne) – Public relations na rynku książki

red. Andrzej Palacz (właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl, wyd. Inicjał) – Poligrafia i edytorstwo

dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, b. szef PWN, Doradztwo Wydawnicze GAB) – Panorama polskiego rynku książki

Jerzy Okuniewski (wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, wiceprezes Książnicy Polskiej) – Problemy księgarstwa polskiego

Arkadiusz Seidler (Audioteka, d. dyr. w wyd. Langenscheidt, Buchmann i w Grupie Foksal) – Relacje międzysektorowe wydawca – hurtownik – księgarz, Książki audio

Beata Stasińska (Agencja Literacko-Scenariuszowa, b. prezes W.A.B.) –Targi książki na świecie, Budowanie listy wydawniczej, Sprzedaż praw

Iwonna Stefańska (b. szefowa działu produkcji w CH Beck) – Problemy produkcji

Beata Gutowska (Publio.pl) – Książka elektroniczna w Polsce

Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl) – e-bezpieczeństwo na rynku książki

dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – Rynek książki dla dzieci

Sonia Draga (prezes Polskiej Izby Książki, wydawnictwo Sonia Draga) – Bestsellery na rynku polskim

Barbara Jóźwiak (szefowa Copyright Polska) – Problemy wydawnictw akademickich

Piotr Kierył (wyd. RM) – Poradniki w ofercie wydawców

ks. Leszek Skorupa (wydawnictwo Jedność) – Segment wydawnictw katolickich

Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski, członek zarządu SKP) – Transformacja polskiego rynku książki.

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów zaocznych  (zjazdy zajmują pięć weekendów w semestrze). Absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego”.

W 2011/2022 naukę na PSPWiK UW podjęło 22 osoby. Wykłady odbywają się stacjonarnie.

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort