Wtorek, 7 marca 2023
Dalsze zmniejszenie produkcji papierów graficznych

CEPI (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego) opublikowała wstępne statystyki za rok 2022. Członkami CEPI są stowarzyszenia przemysłu papierniczego z 18 krajów europejskich: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Wielka Brytania. Polskę reprezentuje Stowarzyszenie Papierników Polskich z siedzibą w Łodzi.

Zużycie papieru w Europie pozostało w 2022 roku stabilne pomimo spowolnienia gospodarczego w UE. W tym samym czasie produkcja papieru i tektury w Europie spadła o 5,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita produkcja papieru w 2022 roku wyniosła 84,8 mln ton, przy czym spadek odnotowano w przypadku niemal wszystkich rodzajów papieru i tektury, z wyjątkiem papierów do użytku domowego i celów sanitarnych.

W oparciu o skumulowane dane z pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku, szacuje się, że łączne dostawy papieru i tektury za ten rok zmniejszyły się o 3,3 proc. w porównaniu z rokiem 2021, a eksport do krajów spoza grona członków CEPI o 13,3 proc.

Popyt na papiery graficzne w 2022 roku spadł o 1,8 proc., co było związane ze spadkiem popytu obserwowanym w branży poligraficznej i wydawniczej.

Produkcja papierów graficznych spadła o 11,3 proc. i po wzroście w 2021 roku wydaje się, że obecnie powróciła do trendu spadkowego. Produkcja papieru gazetowego spadła o 9,9 proc., podczas gdy produkcja papierów do druku i pisania spadła o 11,5 proc. w wyniku zamknięcia i przebudowy maszyn.

Więcej o sytuacji na europejskim rynku papieru napiszemy w najbliższym wydaniu dwutygodnika “Biblioteka Analiz”.

Podaj dalej
Autor: (fran)
Źródło: CEPI