środa, 8 lutego 2023
Nowość CeDeWu

Unikalna na rynku książka przedstawiająca kwestię ryzyka w kontrakcie eksportowym z perspektywy przedsiębiorstwa.

• Liczne informacje bazujące na przeglądzie literatury światowej odnośnie do rozumienia pojęć niepewności i ryzyka, a także ryzyka finansowego w kontrakcie eksportowym w szczególności.
• Dwa najważniejsze aspekty: ryzyko kredytowego i ryzyko walutowe.
• Zarządzanie w warunkach ryzyka, na które nie mamy wpływu, ale którego mamy świadomość.
• Teorie i doktryny w zakresie wymiany międzynarodowej, przedsiębiorstwa, kontraktu i ekonomii instytucjonalnej.

Ponadto publikacja zawiera wyniki badań na temat wykorzystania usług finansowych i ubezpieczeniowych do zarządzania w warunkach ryzyka kredytowego i walutowego. Badanie przeprowadzono na 155 polskich przedsiębiorstwach. Jego przedmiotem było wykorzystanie usług finansowych w realizacji kontraktów eksportowych takich jak: gwarancja bankowa, akredytywa (w tym z odroczeniem lub potwierdzeniem), inkaso dokumentowe, standby (akredytywa zabezpieczająca), ubezpieczenia należności eksportowych, opcja walutowa, weksel (trata), bankowe zobowiązanie zapłaty BPO, faktoring, swap na stopę procentową (IRS), forward walutowy, forfaiting, rachunek Escrow (powierniczy). Badanie dotyczyło wykorzystania poszczególnych usług na rynkach eksportowych: Unii Europejskiej (w podziale na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej), Europy Wschodniej z Azją Centralną, krajów kontynentu amerykańskiego, Afryki, Azji Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Australii i Oceanii. Zakres tematyczny badania dotyczył również zależności między wykorzystaniem usług a: wielkością przychodów (ogółem i z eksportu), poziomem znajomości usług finansowych, kwalifikacjami kadry zarządzającej, pochodzeniem kapitału właścicielskiego. Dodatkowe zagadnienia przedstawione w publikacji to: predyktory wykorzystania forwardu walutowego, zarządzanie w warunkach ryzyka kredytowego i walutowego.Tytuł: Ryzyko kredytowe i walutowe eksportera.

Tytuł: Ryzyko kredytowe i walutowe eksportera

Autor: Ewelina Nawrocka, Krzysztof Szczepaniak, Katarzyna Welzant, Anna Wojewnik-Filipkowska

Rok wydania: 2022
Oprawa: Miękka
Format: 165×235
Stron: 302
ISBN: 978-83-8102-594-2

Cena: 85:00zł

Wydawnictwo CeDeWu

https://cedewu.pl/Ryzyko-kredytowe-i-walutowe-eksportera-p3380

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/

 

materiał promocyjny
Podaj dalej
Autor: Wydawnictwo CeDeWu