Piątek, 17 stycznia 2020
Po spotkaniu grupy roboczej

14 stycznia w zabytkowych wnętrzach pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej „Samorządy dla książki” zainicjowanej przez Polską Izbę Książki, miasto Kraków i Targi w Krakowie. Pracowano nad zdefiniowaniem potrzeb i problemów w zakresie promowania czytania w gminach. Refleksjami inspirującymi podzielili się na początek Jacek Cichocki (Uniwersytet Warszawski), podkreślając siłę współpracy i Jan Ołdakowski (Muzeum Powstania Warszawskiego), zwracając uwagę na rolę odpowiedniej narracji. Krótkie wprowadzenie o badaniach i metodologiach upowszechniania czytelnictwa na świecie zrobiła Maria Deskur (Fundacja Powszechnego Czytania).

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty w trzech podgrupach tematycznych. O wprowadzeniu czytelnictwa na agendę ważnych tematów samorządowych rozmawiała grupa prowadzona przez Roberta Piaskowskiego, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. Kultury i Andrzeja Chrzanowskiego, członka Rady PIK.

Nad sformułowaniem idealnego pilotażu miasta upowszechniającego czytanie pracował zespół moderowany przez Marię Deskur.

Temat efektywnego zaproszenia biznesu do współfinansowania upowszechniania czytania omawiała grupa pod przewodnictwem Włodzimierza Albina, prezesa PIK.

Udało się zgromadzić przedstawicieli samorządów Izabelina, Gdańska, Krakowa, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacji pozarządowych oraz biznesu, co wzbogaciło spotkanie mnogością perspektyw.

Wśród uczestników spotkania była również Ewa Tenderenda-Ożóg z Biblioteki Analiz.

Podaj dalej