Poniedziałek, 15 października 2018
Nowość Wydawnictwa Marina

W każdej organizacji pojawią się spory pracownicze. Są one nieuniknione. Spory między pracownikami nie muszą jednak  prowadzić do konfliktu w organizacji. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytania:
Jak nie doprowadzić do konfliktu w organizacji?
Jak rozwiązywać spory pracownicze w organizacjach?
Jak mediować z pracownikami?
Jak obniżyć koszty sporów pracowniczych?
Jak menedżer może wcielić się w rolę skutecznego mediatora?
Książka zawiera interesujące studia przypadków dotyczące rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracowniczych oraz gotowe wzory pism wykorzystywane podczas mediacji w sporach zbiorowych z zakresu prawa pracy.

Aleksander Binsztok, Paweł Miłoszewski

“Spory pracownicze  –  rozwiązywanie i zapobieganie”

Wydawnictwo Marina

Podaj dalej