Piątek, 17 listopada 2023

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na spotkanie poświęcone książce Bobovius – Ali Ufkî. Życie Wojciecha Bobowskiego między faktami a legendą”,  które odbędzie się 30 listopada o godzinie 17 w Kawiarni Literackiej przy ul. Krakowskiej 41.

Z autorką, dr Agatą Pawliną, rozmawiać będzie dr Sylwia Filipowska.

https://fb.me/e/1bsmgR0Hq

Kim był Wojciech Bobowski, znany w Europie jako Albertus Bobovius lub Ali Bej, a w Turcji jako Ali Ufkî? Jakie znaczenie dla badaczy kultury ma jego dzieło Serai Enderum? I dlaczego, mimo że jego postać budzi zainteresowanie międzynarodowych językoznawców, muzykologów, historyków i antropologów, w Polsce wydaje się zapomniany? Agata Pawlina, prezentując biografię Wojciecha Bobowskiego – jednej z najbarwniejszych postaci w historii kontaktów kulturowych Europy i Imperium Osmańskiego, zabierze nas w podróż do XVII-wiecznego Stambułu i na spacer po pałacu Topkapi, ówczesnym dworze tureckiego sułtana.

dr Agata Pawlina – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START 2022 dla wybitnych młodych uczonych. Absolwentka filologii orientalnej – turkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wokalistyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UJ. W latach 2019–2023 kierowniczka projektu badawczego Preludium 15 fundowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego na UJ. Autorka licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu terminologii muzycznej języka tureckiego i osmańsko-¬ tureckiego oraz kultury muzycznej Turcji, Imperium Osmańskiego, Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej.

dr Sylwia Filipowska –2009 roku jest pracownikiem Katedry Turkologii w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada literaturę turecką, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dokumentu osobistego. Jako absolwentka filologii polskiej i filologii tureckiej zajmuje się również kontaktami polsko-tureckimi w perspektywie komparatystycznej. Jest autorką książki “Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej” (Kraków 2017).

O książce

Spuścizna Wojciecha Bobowskiego, znanego jako Albertus Bobovius i Ali Ufkî, stanowi przedmiot zainteresowania międzynarodowego grona językoznawców, muzykologów, historyków i antropologów, jednak w Polsce do tej pory nie ukazała się książka w całości jej poświęcona. Niniejsza monografia stanowi próbę uzupełnienia tej luki.

W rozdziale pierwszym autorka przedstawia biografię Bobowskiego, zaktualizowaną na podstawie badań archiwalnych przeprowadzonych w Polsce i Ukrainie oraz informacji wyczytanych między wierszami Serai Enderum (MS Harley 3409). Pełna treść „londyńskiego” rękopisu tej pierwszoosobowej relacji z życia w pałacu Topkapi w Stambule, którą Bobowski ukończył w 1665 roku, wraz z obszernym opracowaniem krytycznym i miniaturami z epoki zamieszczona została w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim autorka zebrała i przeanalizowała ponad 300 tureckich słów i wyrażeń odnalezionych w tekście.

„To bardzo ważny wkład w polskie badania orientalistyczne w rozmaitych ich aspektach, w tym historycznym, kulturowym i muzykologicznym. (…) Agata Pawlina wykazuje się doskonałą znajomością dotychczasowych opracowań (częściowych) zagadnienia i podejmuje z nimi odważną, opartą na niepodważalnych argumentach dyskusję, co jest wielką zaletą książki. (…) Z przyjemnością przeczyta ją zarówno ktoś, kto chce się czegoś więcej dowiedzieć o Bobowskim czy zwyczajach panujących na dworze sułtańskim z czystej ciekawości, jak i badacz – turkolog, muzykolog, antropolog kulturowy czy historyk. Każdy bez problemu znajdzie w tej pracy coś, co wzbogaci jego wiedzę”.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Dziekana

Podaj dalej