Wtorek, 7 lutego 2023
Niedzisiejsza, poruszająca książka

Spotkanie z Oksaną Zabużko, poświęcone jej najnowszej książce zatytułowanej „Najdłuższa podróż” (Agora), odbędzie się we wtorek 14 lutego o godz. 19 w Centrum Premier Czerska 8/10 w Warszawie. Autorką przekładu jest Katarzyna Kotyńska.

Z informacji wydawcy: „24 lutego 2022 ziemia zatrzęsła się od rosyjskich rakiet padających na Ukrainę. Świat powinien zmienić się nieodwracalnie, ale czy się zmienił? Czy zobaczył wreszcie w Rosji to, co od co najmniej stulecia widzą w niej Ukraińcy? Część ukraińskich intelektualistów znalazła się w okopach, gdzie o europejskość swojego kraju walczą w dosłownym znaczeniu słowa. Pozostali wszystkim, którzy chcą słuchać, tłumaczą rzeczy dla Ukraińców oczywiste – że ta wojna nie zaczęła się ani w 2022, ani w 2014. Wśród nich jest Oksana Zabużko, która 23 lutego wpadła z krótką wizytą do Warszawy, i tak w dniu inwazji została ‘pisarką w podróży’. Od tamtego dnia powtarza: Rosja do takiego stopnia nie może pogodzić się z niepodległością Ukrainy, że chce ni mniej, ni więcej, tylko tego, żeby Ukraina nie istniała”.

Autor: (fran)