Piątek, 9 lipca 2021
Powrót Kosika i Kołakowskiego oraz "Stowarzyszenia Umarłych Poetów"

Polska Izba Książki przekazała 8 lipca do Ministerstwa Edukacji i Nauki uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z 8 czerwca. List skierowany do ministra Przemysława Czarnka wraz załącznikiem podpisały Dorota Twarowska, przewodnicząca Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK i Sonia Draga, prezes Izby.

Opinia PIK opiera się na wynikach badań na temat możliwości realizacyjnych obecnie obowiązującej listy lektur w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej, przeprowadzonych wśród aktywnie uczących, doświadczonych nauczycieli języka polskiego w powyższych typach szkół oraz raportu Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku”.

“Odnosząc się do projektowanych przez MEiN zmian w wykazach lektur, wydawcy edukacyjni wraz z wydawcami literatury dziecięcej i młodzieżowej proponują przywrócenie kilku lektur uzupełniających oraz zwiększenie zakresu zmian w wykazie lektur obowiązkowych i uzupełniających” – czytamy.

“Wielu uczniów pochodzi z domów, gdzie książki nie są obecne i szkoła jest jedynym miejscem, w którym dzieci te mają kontakt z literaturą. Rodzice i uczniowie często traktują lektury uzupełniające jako źródło informacji o tym, co warto przeczytać poza lekcjami języka polskiego, a znajomość najnowszej literatury pozwala uczniowi uczestniczyć w czasie rzeczywistym w życiu kulturalnym i być aktywnym odbiorcą współczesnych mu dokonań literackich. Dużym walorem literatury dla dzieci i młodzieży jest przedstawienie w niej świata rozpoznawalnego przez ucznia, opisanego współczesnym mu językiem, co sprzyja rozwojowi jego zainteresowań i zachęca go do przeczytania kolejnej książki” – napisano w uzasadnieniu.

Wśród propozycji poszerzenia listy lektur wymieniono książki: Marcina Szczygielskiego “Teatr
Niewidzialnych Dzieci”, Joanny Rudniańskiej “Kotkę Brygidy”, Małgorzaty Wardy “5 sekund
do Io”, Pawła Beręsewicza “Szeptane”, Clémentine Beauvais “Pasztety, do boju!”.

Zaapelowano o przywrócenie do wykazu lektur uzupełniających książki: Leszka Kołakowskiego “Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca”, Nancy H. Kleinbaum, “Stowarzyszenie Umarłych Poetów” oraz “Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika.

Wśród propozycji do usunięcia z listy lektur obowiązkowych znalazły się m.in. wybrane wiersze
Wojciecha Wencla, “Chmury” Arystotelesa, “Eneida” Wergiliusza czy dramat Juliusza Słowackiego “Lilla Weneda”.

Zobacz: opinia Polskiej Izby Książki – dla MEiN

 

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: PIK