Czwartek, 31 sierpnia 2023
Jako laureaci zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

Do 15 września można nadsyłać zgłoszenia do 13. edycji konkursu organizowanego przez Polską Izbę Książki, w którym nagradzani są dziennikarze za promowanie czytelnictwa w mediach i utrwalanie nawyków czytelniczych.

Konkurs ma na celu podnoszenie rangi książki w mediach – uświadomienia potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych.

Nagrodę PIK-owy Laur otrzymują dziennikarze, którzy prezentują literaturę oraz wiedzę o książce i czytaniu w sposób atrakcyjny i nowoczesny, dbając, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach.

Kandydatów do nagrody zgłasza szeroka publiczność: czytelnicy, dyskusyjne kluby książki, biblioteki, instytucje kulturalne, wydawcy i księgarze. Uwzględniana jest prasa drukowana, elektroniczna, audycje radiowe, programy telewizyjne, blogi, vlogi, portale społecznościowe i inne formy dziennikarskie.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  1. „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”
  2. „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych”
  3. „Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w internecie”

Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesyłać do 15 września

na e-mail:

biuro@pik.org.pl

lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki,  ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody lub nazwę programu;
  • uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności, względnie programu;
  • dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, firmę.

Ogłoszenie wyników 13. edycji konkursu PIK-owy Laur  odbędzie się podczas uroczystej gali 27 października, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w czasie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.pik.org.pl

Jury  PIK-owego Lauru 2023 obradować będzie w składzie:

Sonia Draga – przewodnicząca, prezes Polskiej Izby Książki

prof. Bernadetta Darska –  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Barbara Jóźwiak – SAiW Copyright Polska

dr hab. Krzysztof Kowalik – Katedra Technologii Informacyjnych Mediów UW

Janina Koźbiel – Komitywa Niszowych Wydawców przy PIK

Grzegorz Majerowicz – Polska Izba Książki

prof. Anna Nasiłowska –  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Ewa Tenderenda-Ożóg – Biblioteka Analiz

 

Zespół „Biblioteki Analiz” został laureatem 8. edycji konkursu PIK-owy Laur w kategorii „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”.

 

 

Wyłączny sponsor Konkursu i Nagrody:

 

Podaj dalej
Autor: PIK