Poniedziałek, 6 lutego 2023
Odwrót od większości działań na rynku papierniczym

Kierownictwo koncernu Stora Enso podczas konferencja dla inwestorów i mediów, która obyła się 31 stycznia, poinformowało o wynikach finansowych grupy za czwarty kwartał oraz cały rok 2022.

Poligraficzna Agencja Informacyjna przekazała słowa Annic Bresky, CEO koncernu, która stwierdziła podczas tej konferencji, że firma osiągnęła w 2022 roku najlepszy roczny rezultat finansowy od 22 lat. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w ubiegłym roku 11,86 mld euro, co – bez uwzględniania działu Paper – oznacza wzrost o 17 proc. Z kolei zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 1,891 mld euro (wzrost o ok. 20 proc.). „Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o 24 proc. i jest to nasz najlepszy wynik od 2000 roku” – mówiła Annica Bresky.

W czwartym kwartale 2022 roku, pomimo licznych wyzwań rynkowych, Stora Enso osiągnęła – w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku – wzrost sprzedaży o 5 proc. do poziomu 2,64 mld euro. Jednocześnie zysk operacyjny EBIT obniżył się do 355 mln euro (z 426 mln euro), zaś marża zysku operacyjnego EBIT spadła z 15,7 do 12,4 proc. „Ostatni kwartał minionego roku charakteryzował się pesymistyczną prognozą w skali makroekonomicznej i rosnącą słabością na wybranych rynkach, np. drewna tartacznego czy tektury litej na opakowania zbiorcze. Pomimo tych spadków, osiągnęliśmy w nim zysk operacyjny EBIT na poziomie 355 mln euro. To przede wszystkim efekt solidnej sprzedaży w dziale Biomaterials, stabilnej sytuacji działu Forest oraz dobrych wyników pozostającej wciąż w naszych strukturach części biznesu papierniczego”, przekazano w komunikacie koncernu

Konferencja była też okazją do przypomnienia kilku strategicznych ruchów podjętych przez kierownictwo Stora Enso: przejęcia De Jong Packaging Group (formalnie sfinalizowanego w styczniu tego roku). przekształceń w dziale Paper (m.in. w kontekście sprzedaży zakładów Hylte, Maxau i Nymölla oraz pozostawienia papierni Anjala w strukturach grupy), inwestycji w nową linię do produkcji tektury litej w zakładach Oulu (kosztem ok. 1 mld euro) oraz planowanej sprzedaży fabryki Beihai (Chiny) i wycofania się z prowadzonej w tym kraju działalności leśnej.

„Po roku, który okazał się dla nas wyjątkowym pod wieloma względami, miło mi zakomunikować zrealizowanie założonych w nim celów, pomimo niesprzyjającego otoczenia, pełnego wyzwań, zawirowań rynkowych i naznaczonego wysoką inflacją”, napisała w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky. „Sfinalizowaliśmy w nim znaczące, strategiczne projekty, a jednocześnie poczyniliśmy kolejne istotne kroki na drodze do rozwoju innowacyjnych obszarów, na których chcemy się koncentrować: opakowań odnawialnych, zrównoważonych rozwiązań konstrukcyjnych i biosurowców. Nasz wynik za rok 2022 potwierdza jednocześnie silną pozycję rynkową Stora Enso oraz naszą zdolność do reagowania na zmiany rynkowe i prowadzenia proaktywnych działań w kontekście niezbędnych korekt, zarówno w perspektywie krótko – jak i długoterminowej”, dodała Annica Bresky.

Podkreśliła także, że w ciągu całego roku 2022, a zwłaszcza w ostatnim jego kwartale, kierownictwo Stora Enso podjęło szereg strategicznych inicjatyw, wpisujących się w plan budowania odporności firmy na zawirowania rynkowe, przyspieszania w obszarach wzrostowych oraz kształtowania na nowo całego biznesu. Firma podjęła w nim też decyzję o sprzedaży zakładów Beihai (Chiny), wytwarzających tekturę litą do opakowań jednostkowych oraz wycofanie się z prowadzonej w tym kraju działalności leśnej. „Wydzielenie tej fabryki z naszych struktur pozwoli na lepszą alokację zasobów i skierowanie ich do zakładów o ekonomii skali umożliwiającej obsługę globalnych, rosnących rynków opakowaniowych, w tym Chin”, stwierdziła Annica Bresky .

„Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, wycofaliśmy się z większości naszych działań na rynku papierniczym, kładąc coraz większy nacisk na kluczowe dla nas, strategiczne obszary. Podjęliśmy decyzję o inwestycji w wysokowydajną linię do tektury litej na opakowania jednostkowe, wytwarzaną w zakładach Oulu (Finlandia). Zwiększyliśmy też obecność w obszarze opakowań odnawialnych poprzez przejęcie holenderskiej firmy De Jong Packaging Group. Tu naszym celem jest zbudowanie odpowiednich udziałów rynkowych w Europie Zachodniej”, oceniła Annica Bresky.

Jak podkreśla Annica Bresky, w perspektywie długoterminowej Stora Enso spodziewa się rosnącego zapotrzebowania na jej produkty w skali globalnej: „Jesteśmy przekonani do naszej strategii dalszego zwiększania udziałów rynkowych i realizowania zrównoważonych wzrostów, dzięki posiadaniu odpornej na wstrząsy rynkowe, silnej platformy biznesowej. Kluczem do sukcesu jest według nas realizowanie działań uwzględniających innowacyjność i ekologię, co ściśle wiąże się z prowadzoną przez nas alokacją kapitału, bieżącą aktywnością i kreśleniem dalszych wytycznych. Na całym świecie są różne rodzaje polityki, realizowanej lokalnie przez poszczególne kraje, uwzględniające tak potrzebną dziś ‘zieloną’ transformację. Przykładem są tu m.in.: dyrektywa Unii Europejskiej dotyczącą jednorazowych produktów plastikowych, ramowa dyrektywa w sprawie odpadów, rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych czy rozporządzenie UE w sprawie baterii. Także inicjatywy w rodzaju New European Bauhaus wspierają nasze innowacyjne podejście, uwzględniające tworzenie nowych produktów odnawialnych. Ambicją Stora Enso, z rokiem 2050 jako punktem odniesienia, jest posiadanie w ofercie rozwiązań w 100 proc. regenerowalnych, produktów w 100 proc. odnawialnych i neutralnych względem śladu węglowego a także osiągnięcie pozytywnej bioróżnorodności netto”.

Autor: (fran), foto: Stora Enso
Źródło: Poligraficzna Agencja Informacyjna