środa, 20 września 2023
Nabór do XXI edycji programu stypendialnego Młoda Polska

Rozpoczął się nabór do XXI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film.

Wysokość stypendium wynosi minimalnie 35 tys. i maksymalnie 55 tys. złotych brutto.

Program „Młoda Polska” został zainicjowany w 2004 roku. Służy wspieraniu młodych (do 35. roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. W ramach dotychczasowych edycji programu przyznano ponad 1500 stypendiów.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:
a. literatura (w tym reportaż dziennikarski),
b. sztuki wizualne (w tym fotografia),
c. muzyka,
d. taniec,
e. teatr,
f. film.

Stypendia są przyznawane na okres do 31 grudnia 2024 roku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium z załącznikami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem System Obsługi Programów NCK do 31 października.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2. posiadające polskie obywatelstwo,
3. urodzone nie wcześniej niż w roku 1988.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:
1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2024 rok, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/827512545

 

 

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: NCK