Piątek, 8 kwietnia 2022
Nowelizacja dyrektywy UE

5 kwietnia Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła zmiany w dyrektywie 2006/112/WE w odniesieniu do stawek VAT. Nowelizacja ma na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w ustalaniu obniżonych stawek VAT. Wejdzie w życie w najbliższych dniach.

Wśród przedmiotowych pozycji znajdują się książki drukowane, e-booki i czasopisma, które dzięki nowemu wnioskowi będą kwalifikować się do obniżonego lub nawet zerowego podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa została opublikowana w “Dzienniku Urzędowym” w dniu 6 kwietnia.

“To ważna wiadomość dla świata książki, gdy rosną koszty papieru i energii” – komentuje Federacja Wydawców Europejskich.

Teraz decyzja w rękach polskiego Ministerstwa Finansów. “Dzięki reformie stawek VAT możliwe będzie lepsze wsparcie ważnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej oraz skuteczniejsza i bardziej adekwatna odpowiedź na rozmaite sytuacje kryzysowe” – czytamy w komunikacie z posiedzenia Rady.

– W rządzie mamy zgodę polityczną w tym zakresie, Ministerstwo Finansów jest również zainteresowane. Będziemy o zerowy VAT na książki walczyć – zapowiadał Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Podaj dalej
Autor: ET