Piątek, 3 kwietnia 2020

Twórcy sztuki i animatorzy kultury otrzymali nową możliwość wsparcia z budżetu miasta Szczecin. Budżet wynosi 200 tys. zł. Kwota została zwiększona o 200 proc. w stosunku do pierwotnie zaplanowanej. Twórcom i animatorom kultury przewiduje się przyznanie jednorazowych stypendiów o wartości od 3 tys. do 15 tys. zł.

Wnioski składać należy do 22 kwietnia 2020 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Szczecina.

 

Stypendia twórcze przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Osoba ubiegająca się o stypendium twórcze musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

 

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/3dQOPEX

 

Podaj dalej
Autor: W