Poniedziałek, 7 września 2020
Nowelizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Jak najszerszy dostęp do zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu zakłada znowelizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Premier Mateusz Morawiecki podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uzgodnieniu z resortem edukacji uchwałę Rady Ministrów w tej sprawie.

Dzięki wprowadzonym zmianom, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa utworzono Priorytet 4 – “Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych”, którego operatorem została Biblioteka Narodowa.

W ramach nowo utworzonego priorytetu są realizowane następujące zadania:

  • udostępnienie w sieci audiobooków lektur i literatury dla dzieci i młodzieży, w tym zakup licencji. Przygotowanie i udostępnienie w sieci kolekcji e-booków
  • digitalizacja i udostępnienie w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona w postaci kolekcji tematycznych materiałów pomocniczych dla szkół pozwalających na prowadzenia zajęć on-line
  • digitalizacja i udostępnienie w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica najnowszych publikacji naukowych jako materiałów dydaktycznych na potrzeby szkolnictwa wyższego
  • zakup licencji do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi, ich digitalizacja i udostępnienie w sieci w formatach pozwalających na ich wykorzystanie on-line
  • prace rozwojowe i utrzymaniowe związane z przygotowaniem cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona do dystrybucji publikacji elektronicznych w różnych formatach.

Budżet priorytetu wynosi 13,5 mln zł i pochodzi z oszczędności wygenerowanych w Priorytecie 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – “Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych”.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: MKiDN