Piątek, 5 lipca 2019
Za mecenat i społeczne zaangażowanie

Tadeusz Chęsy, założyciel drukarni Pozkal, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Inowrocławia. Podczas sesji Rady Miasta, jaka odbyła się 27 czerwca, miejscy radni pozytywnie rozpatrzyli wniosek Rotary Club o nadaniu Tadeuszowi Chęsemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. W uchwale stwierdzono, że „szczególnie widoczny jest jego mecenat i społeczne zaangażowanie w akcje charytatywne, prospołeczne i kulturalne”.

Jak informuje portal urzędu miejskiego w Inowrocławiu, Tadeusz Chęsy od lat bezinteresownie wspiera rozwój kultury i sztuki, nauki i edukacji, sportu, ekologii, działania charytatywne w zakresie opieki społecznej i zdrowia, pomaga fundacjom społecznym, parafiom, szkołom, towarzystwom i organizacjom, a także sponsoruje inicjatywy, przedsięwzięcia i ważne wydarzenia w Inowrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu. Dzięki wsparciu Tadeusza Chęsego ukazała się większość publikacji na temat Inowrocławia, w tym dwa wydania sztandarowego albumu „Po prostu Inowrocław” oraz takie pozycje jak „Miasto na soli”, „Uroki starego Inowrocławia” i wiele innych. W Pozkalu od dziesięcioleci drukowany jest też periodyk Polskiego Towarzystwa Historycznego „Ziemia Kujawska”.

Tadeusz Chęsy został poprzednio uhonorowany statuetką „Mecenas Kultury”, nagrodą Inowrocławskiej Kultury, jest członkiem honorowym Towarzystwa „Pro Arte”, otrzymał tytuł „Inowrocławianin 2010 roku”.

Tadeusz Chęsy rozwinął drukarnię Pozkal, która stała się jedną z najlepszych drukarni w Polsce. W 2010 roku przedsiębiorstwo kupiło inowrocławskie uzdrowisko, a Tadeusz Chęsy jako prezes zarządu spółki „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław unowocześnił firmę, która składa się z 11 zmodernizowanych obiektów.

Obecnie jest prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, od lat jest aktywnym członkiem Rotary Club, organizacji wspierającej inicjatywny i akcje społeczne. W 2012 roku Tadeusz Chęsy został uhonorowanym przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Tadeusz Chęsy urodził się w 1946 roku. Jest inżynierem mechanikiem, pracował wpierw w Fabryce

Maszyn Rolniczych „Inofama” w Inowrocławiu, a następnie jako główny mechanik w Drukarni Kujawskiej. W 1986 roku uruchomił własną drukarnię pod nazwa Pozkal, a po latach kupił Drukarnię Kujawską w likwidacji. Firmą Pozkal zarządzał do końca 2011 roku, kiedy funkcję prezesa przejął jego syn Artur Chęsy. Tadeusz Chęsy był członkiem rady Polskiej Izby Druku, jest prezesem Sekcji Poligrafów SIMP.

Zespół „Biblioteki Analiz” składa serdeczne gratulacje drogiemu Laureatowi!

Foto: inowroclaw.pl

Podaj dalej
Autor: (pd)