Piątek, 1 marca 2024
Powstanie Forum Rynku Audiowizualnego

„Implementujemy prawo do korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do ustawy prawo do pobierania tantiem dla twórców i wykonawców audio-wideo” – powiedział podczas konferencji 29 lutego minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Po zakończeniu etapu konsultacji społecznych, decyzją ministra Bartłomieja Sienkiewicza, do ustawy o prawie autorskim wprowadzony został zapis o prawie do wynagrodzenia w formie tantiem za korzystanie z utworów w internecie dla twórców i wykonawców utworów audiowizualnych oraz wykonawców utworów muzycznych.

– Będziemy robić wszystko, żeby za 2-3 tygodnie to nowe prawo trafiło do Sejmu, gdzie rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali – ramię w ramię – za nowym prawem. Wtedy odbędzie się zasadnicza dyskusja, kto jest za, a kto jest przeciw – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz. – To w Sejmie, gdzie jest miejsce na taką debatę, będą mogli stanąć interesariusze i powiedzieć, dlaczego ktoś nie chce wprowadzenia opłat w internecie w postaci tantiem dla polskich artystów – podkreślił.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z rozwojem technologii i zmianami zwyczajów widzów w zakresie konsumpcji audiowizualnej, dostrzega potrzebę wsparcia takich mechanizmów rynku audiowizualnego, które tworzą transparentne warunki jego rozwoju. Równocześnie prowadzi prace nad innymi ustawami, które wpływają na ten rynek, tworząc jego kształt w perspektywie najbliższych lat, m.in. nad ustawą o statusie artysty zawodowego, ustawą o kinematografii oraz ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Po wdrożeniu dyrektywy DSM zostanie utworzone Forum Rynku Audiowizualnego, w ramach którego będzie prowadzona otwarta debata na temat strukturalnej reformy wsparcia sektora audiowizualnego. Do dyskusji zaproszone zostaną organizacje rynku audiowizualnego oraz podmioty na nim funkcjonujące: organizacje zrzeszające twórców i producentów, związki zawodowe rynku filmowego i nadawców, a także serwisy streamingowe oraz kina.

Ministerstwo będzie monitorować sposób, w jaki rynek radzi sobie z poborem i podziałem wynagrodzeń z pola Internet pomiędzy twórców, aby redystrybucja środków była transparentna dla wszystkich zaangażowanych stron. Minister będzie podejmować działania wspierające rozwój talentów, stabilizujące rynek i powodujące, że będzie on bardziej przewidywalny dla producentów i inwestorów.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: MKiDN