środa, 13 czerwca 2018
Scenariusze zajęć doskonalące i usprawniające zaburzone funkcje u dzieci z problemami

Nauczyciele/terapeuci pracując z tą książką, zyskają scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje: wzrokową, słuchowo-językową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami, m. in. zespołem Aspergera, Downa, afazją, upośledzeniem w stopniu lekkim, z niedosłuchem, a także z informacjami jak przygotować dziecko do czytania i pisania.

Poradnik wzbogacono o wzór opinii wydawanej dla rodziców w celu ubiegania się o Orzeczenie o niepełnosprawności oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

Więcej informacji:ksiegarnia.difin.pl

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin