Poniedziałek, 24 kwietnia 2023
Wsparcie finansowe wynosi do 40 tys. zł

Do 24 maja przyjmowane są wnioski do trzeciej edycji programu „Certyfikat dla małej księgarni” na lata 2023-2024. To program Instytutu Książki, którego celem jest zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni, zwiększenie ich roli w realizacji działań promujących czytelnictwo i wsparcie jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2022 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 tys. zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2023 – 60 proc. wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40 proc. wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Wnioski należy złożyć w terminie 24 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje o programie znaleźć można pod tym adresem.

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: IK