Piątek, 17 maja 2024
Termin zgłaszania prac do X jubileuszowej edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, został przedłużony do 31 maja.
Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, inne instytucje naukowe, a także wydawnictwa. Każda z jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w  2023 r.
Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego przyznawana jest przez Uniwersytet Łódzki od dziesięciu lat za najlepsze dzieło z  zakresu nauk humanistycznych. To jedyna tego typu nagroda w  Polsce, przyznawana naukowcom – autorom publikacji przez uczelnię. Wysokość nagrody dla autora zwycięskiej książki to 70 tysięcy złotych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: 
Podaj dalej