środa, 6 lipca 2022
Pula nagród wynosi 3 tys. zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie organizuje VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

Do 31 sierpnia należy wysłać zestaw pięciu wierszy oznaczonych godłem na adres: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

E-mail z zestawem wierszy powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf)

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:
I – 1500 zł, II – 1000 zł, III – 500 zł (Możliwy jest inny podział nagród).

Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii.

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Jeden autor może wysłać jeden zestaw.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.

Szczegółowe informacje: http://nowaruda.info/10994.htm

Podaj dalej
Autor: W