Wtorek, 25 maja 2021
Nabór zgłoszeń
Do 15 czerwca można zgłaszać propozycje do programu tegorocznej Nocy Poezji, która odbędzie się 9-10 października w Krakowie.
“Realizowana cyklicznie Noc Poezji ma na celu wspieranie i rozwijanie kompetencji i praktyk czytelniczych, a także promocję poezji za pomocą nowych i atrakcyjnych form. Noce Poezji zachęcają do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich. Wzmacniają też markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Wokół poezji i kultury słowa integrują środowiska twórcze i artystyczne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wydawców i księgarzy, a także mieszkańców różnych części miasta i gości odwiedzających Kraków – Miasto Literatury UNESCO” – czytamy w informacji.
Temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia to #siłapoezji w obliczu samotności. Na czym polega moc poezji? Czy czujemy ją w naszej codzienności? Jaka jest rola poezji w życiu mieszkańców miast, miasteczek, wsi? I czy poezja pomogła nam przetrwać najtrudniejszy okres pandemii?
Szczególnie obecna będzie poezja Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza, których rok obchodzimy, Julii Hartwig i Krzysztofa Baczyńskiego, z uwagi na przypadające na rok 2021 setne rocznice urodzin, oraz Adama Zagajewskiego, który w tym roku od nas odszedł.
Pomysły wydarzeń (oczekiwany udział finansowy miasta nie może przekraczać 10 tys. zł) mogą zgłaszać osoby i instytucje, mile widziane są projekty podejmowane we współpracy, przez kilka podmiotów, w oryginalny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji.

Organizatorzy Nocy Poezji 2021 czekają na propozycje oryginalnych i innowacyjnych projektów autorskich, obejmujących na przykład tematyczne spotkania poetyckie i biesiady poetyckie, warsztaty literackie, gry miejskie, poezję w przestrzeni miejskiej, eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów, poetycki slam oraz spacery literackie.

Zgłoszenia powinny zawierać: tytuł, planowane miejsce i czas realizacji, opis koncepcji wraz z celami projektu, kalkulację kosztów, informację o adresatach projektu, krótką notkę o autorach, inicjatorach, a także realizatorach i wykonawcach projektu. Projekty powinny uwzględniać możliwość realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, preferowana będzie realizacja projektów stacjonarnie z udziałem publiczności lub hybrydowo. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK zachęca do zgłaszania projektów przygotowanych w ramach współpracy różnych instytucji i organizacji.

Propozycje projektów można przesłać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK na adres: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem: Noc Poezji 2021 (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Noc Poezji 2021 (objętość zgłoszenia nie może przekraczać 1 MB).

Szczegółowe informacje o naborze propozycji do Programu Nocy Poezji 2021 można znaleźć w Biuletynie Informacji publicznej – link tutaj, a także uzyskać pod numerem tel. 12 61 61 917.

Autor: ET