Czwartek, 7 lipca 2022
Konkurs Instytutu Literatury

Do 30 września wszyscy, którzy zaangażowali się w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, mogą zgłaszać prace do konkursu wspomnieniowego „Uchodźcy i my. Twoja opowieść”. Relacje tekstowe zostaną opublikowane i nagrodzone. Konkurs organizuje Instytut Literatury.

“Nie interesują nas statystyki i liczby, ale indywidualne doświadczenia Polaków. Przełamywanie barier, wzajemne poznawanie siebie i swojej kultury, zacieranie uprzedzeń – to kwestie niebanalne. Powinniśmy je utrwalić” – powiedział dyrektor Instytutu Literatury Józef Maria Ruszar.

Jak podkreślił, to nie jest konkurs dla literatów, ale dla wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami. Największą zaletą tych świadectw ma być nie forma literacka, a autentyczność. “Chcemy zebrać jak najwięcej świadectw i nie chcemy lukrowanych historii, ale prawdziwe, emocjonalne opowieści” – zauważył dyrektor i zapowiedział, że jeżeli relacji będzie bardzo dużo, to powstanie nie jeden, nie dwa, a nawet kilka “tomów wspomnień, w których Polacy zobaczą siebie”. Wspomnienia staną się też materiałem do badań dla socjologów.

“Pomoc uchodźcom jest kwestią Solidarności pisanej przez duże ‘S’. I – podobnie jak wtedy – mówi się teraz o Polsce i Polakach na całym świecie. Dlatego, że jesteśmy wspólnotą nie tyle narodową, co ludzką, która przekracza bariery kulturowe, narodowe, językowe, często polityczne” – ocenił Józef Maria Ruszar.

Konkurs “Uchodźcy i my. Twoja opowieść” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom – czy to udzielili gościny, czy wsparcie w innej formie. Materiały – w dowolnej formie tekstowej, tj. dziennik, wspomnienia, reportaż, artykuł itp. – należy wysłać do 30 września. Najciekawsze prace zostaną opublikowane i nagrodzone.

Szczegółowe informacje są na http://www.uchodzcyimy.pl.

Organizatorzy zwracają uwagę m.in. na to, aby pamiętać o dobrach osobistych uchodźców, szczególnie o prywatności i anonimowości. Prawdziwe nazwiska gości można zmienić.

Autor: W
Źródło: PAP