środa, 18 lutego 2004
W styczniu 2004 roku zakończyło się postępowanie układowe wszczęte na wniosek P.P. KAW w dniu 28 maja 2002. W toku tego postępowania KAW utraciło możliwość realizacji układu z wierzycielami i w związku z tym dalsze postępowanie w sprawie układu stało się bezprzedmiotowe. Obecnie P.P. KAW jest w stanie likwidacji na podstawie przepisów ustawy z 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. Celem likwidacji jest całkowite zakończenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w terminach określonych w zarządzeniu o likwidacji przedsiębiorstwa. Z braku możliwości zaspokojenia wierzycieli konieczne jest złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa, co nastąpi jeszcze w lutym br. Andrzej Filipowicz, likwidator P.P. KAW w Likwidacji: - Warunki prowadzenia likwidacji są skrajnie niekorzystne. Przedsiębiorstwo nie ma majątku trwałego i żyje obecnie z wyprzedaży praw autorskich, wyprzedaży zapasów i dawnych przedsięwzięć wydawniczych. Ostatnia samodzielnie wydana książka (wrzesień 2003) to "Zgrzyt otwierającej się Bramy" Józefa Natansona. Zadłużenie przedsiębiorstwa wynosi na dzień 31 grudnia 2003 roku ok. 1,6 mln zł wobec kilkudziesięciu wierzycieli innych niż Urzędy Skarbowe i ZUS. Zadłużenie publicznoprawne podlegało restrukturyzacji i wynosiło 415.850,77 zł (kwota ta najprawdopodobniej wzrośnie znacznie w wypadku umorzenia decyzji restrukturyzacyjnych). Jest to efekt pozbawienia przedsiębiorstwa w 2001 roku podstawowego źródła przychodów, jakie stanowiła znajdująca się w posiadaniu P.P. KAW od 1996 roku nieruchomość przy ul. Smolnej 12. Nie jest już obecnie możliwe (w większych rozmiarach) odtworzenie drugiego podstawowego źródła przychodów KAW, tj. produkcji i sprzedaży książek. * * * Przedsiębiorstwo Państwowe Krajowa Agencja Wydawnicza powstało w 1991 roku w wyniku przekształceń koncernu wydawniczego RSW "Prasa - Książka - Ruch". Przedsiębiorstwo zostało, w celu prowadzenia swojej działalności statutowej, wyposażone w mienie po byłej Spółdzielni RSW m.in. w nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Smolnej 12. Od roku 1995 zapoczątkowano proces prywatyzacji kapitałowej. Składniki majątku trwałego oraz majątku obrotowego, a także i inne zorganizowane części mienia przedsiębiorstwa, zostały niemal w całości wniesione jako wkłady niepieniężne (aporty) do zakładanych z udziałem przedsiębiorstwa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź przejęte przez te spółki na drodze umów cywilnoprawnych. Pozornie działania takie zgodne były z literą prawa, praktycznie prowadziły do zniszczenia przedsiębiorstwa i stworzenia konkurencyjnych wobec niego struktur. Większość z założonych z udziałem P.P. KAW spółek zakończyła wkrótce swoją działalność pozostawiając przedsiębiorstwu długi do spłacenia. Pozytywne przykłady to jedynie KAW Lublin Sp. z o.o. i KAW Białystok Sp. z o.o., które funkcjonują nadal zatrudniając byłych pracowników P.P. KAW i nie mając żadnych - poza nazwą - związków z przedsiębiorstwem. Andrzej Filipowicz: - Jako zarządca komisaryczny zastałem taki właśnie stan prawny - P.P. KAW nie posiadał już żadnych nieruchomości poza Warszawą (ul. Smolna 12, gdzie ponad 2000 mkw. powierzchni użytkowej wynajął na długi okres poprzedni zarządca komisaryczny pan Tomasz Pałaszewski, który jednocześnie kosztem dużych nakładów rozpoczął remont budynku), brak było archiwum przedsiębiorstwa i nie prowadzono działalności wydawniczej. Wyprowadzenie przedsiębiorstwa ze stanu zapaści było celem moich działań poczynając od maja 1998 roku. Od końca 1998 roku KAW realizowała program naprawczy, który miał umożliwić spłatę zobowiązań (w tym jeszcze z lat 1992-1997) powstałych na skutek błędnych decyzji gospodarczych podejmowanych w przedsiębiorstwie do 1998 roku i odtworzyć potencjał wydawniczy firmy. W efekcie działania te miały doprowadzić do komercjalizacji przedsiębiorstwa. Podstawowe założenia programów restrukturyzacyjnych zatwierdzanych przez organ założycielski, poczynając od czerwca 1998 roku, oparte były na możliwości gospodarczego wykorzystywania (tj. najmu i dzierżawy powierzchni użytkowej) nieruchomości przy ul. Smolnej 12. Ostateczne uregulowanie prawne sytuacji nieruchomości nie mogło jednak nastąpić na skutek braku działania ze strony Komisji Likwidacyjnej RSW. Do końca 2001 roku udało …
Wyświetlono 25% materiału - 565 słów. Całość materiału zawiera 2263 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort