Wtorek, 24 stycznia 2023
15 kwietnia zjazd

W poniedziałek 23 stycznia w warszawskim Klubie Księgarza odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, które prowadziła Zofia Szpojankowska, przewodnicząca SKP.

Po rezygnacji Jerzego Okuniewskiego i Tadeusza Prześlakiewicza do zarządu weszli: Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki. Oboje są członkami redakcji “Biblioteki Analiz”. Ewa Tenderenda-Ożóg została wybrana wiceprzewodniczącą SKP.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu SKP: Alicja Szczęsna-Kania (skarbnik), Katarzyna Balicka-Więckowska (sekretarz), Paweł Podniesieński, Jan Rodzeń i Marek Tobera, a także członkinie Komisji Rewizyjnej: Saturnina Krajewska (przewodnicząca) i Urszula Grzyniewska, jak też Krzysztof Kaleta, wieloletni członek zarządu poprzednich kadencji.

Podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu SKP w dniu 15 kwietnia w Klubie Księgarza w Warszawie, przyjęto też dwoje nowych członków SKP oraz reaktywowano członkostwo pięciu osobom, które zadeklarowały chęć ponownego udziału w pracach SKP.

Zofia Szpojankowska podsumowała działania SKP w ubiegłym roku. W tym czasie do Stowarzyszenia przyjęto 28 nowych członków, odbyły się dwa zebrania Zarządu (16 marca i 28 września), Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w Targach Książki w Warszawie oraz w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, przewodnicząca SKP uczestniczyła w spotkaniach wielu gremiów, między innymi na zaproszenie marszałka Senatu wzięła udział w konferencji o współczesnych metodach nauczania historii.

Omówiono też propozycje zmian w statucie SKP, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia podczas Zjazdu SKP.

na zdjęciu od lewej: Krzysztof Kaleta, Katarzyna Balicka-Więckowska, Zofia Szpojankowska, Jan Rodzeń, Alicja Szczęsna-Kania, Urszula Grzyniewska,  Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki.

Podaj dalej
Autor: (fran), fot. Klub Księgarza