środa, 15 stycznia 2020
Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń

Nabór do V Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” ogłosił w poniedziałek, 13 stycznia samorząd Rybnika. To pierwsza nagroda literacka na Górnym Śląsku. Wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł od ubiegłego roku jest przyznawane za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku ubiegłym. Nagroda wręczana jest podczas Rybnickich Dni Literatury.

Zgodnie z regulaminem, zwyciężyć może jedna książka, za którą jej autor otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną. W ub. roku wzrosła wartość nagrody – z 40 do 50 tys. zł. Zawężono też zapisy regulaminu: nagroda przyznawana jest nie tyle za najlepszą książkę, co najlepszą biografię.
Propozycje do nagrody należy przesyłać listownie do 15 marca na adres urzędu miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) – z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia, będącą załącznikiem do regulaminu.

Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy zgłaszanej do nagrody książki, z których pięć zostanie przeznaczonych dla członków kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
Konkurs składa się z dwóch etapów: wybranie przez kapitułę pięciu nominacji i ich ogłoszenie w drugim kwartale każdego roku oraz wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

W czterech dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia tryumfowały książki: „Kobro. Skok w przestrzeń” autorstwa Małgorzaty Czyńskiej (2016 r.), „Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia” Moniki Muskały (2017 r.), „Dar Meneli” Roberta Rybickiego (2018 r.) oraz „Ota Pavel. Pod powierzchnią” Aleksandra Kaczorowskiego (2019 r.).

Źródło: www.instytutksiazki.pl