Piątek, 3 lipca 2020

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC/ Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich została zaliczona do bibliotek naukowych.

Biblioteka tym samym została włączona do wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia MKiDN  z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych.

Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich mieści się przy Rynku Starego Miasta 27 w Warszawie.

Obecnie w wykazie zostały umieszczone następujące biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych:

 • Biblioteka Śląska w Katowicach,
 • Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki,
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego,
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Główna Biblioteka Komunikacyjna,
 • Biblioteka Sejmowa,
 • Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca,
 • Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego,
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Biblioteka Naukowa im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego,
 • Biblioteka Książąt Czartoryskich (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie),
 • Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie,
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
 • Książnica Cieszyńska,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu,
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
 • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu,
 • Biblioteka Fundacji Ośrodka KARTA,
 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.
Autor: ET
Źródło: Biblioteka Narodowa
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort