Poniedziałek, 24 stycznia 2000
Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki 20 stycznia br. obradowało w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki. Rada przedstawiła członkom Izby projekty uchwał w trzech kwestiach: Podjęto uchwałę dokonującą zmian w statucie. Od czasu powołania Izby minie w tym roku 10 lat i zebrane doświadczenia wskazywały na potrzebę modyfikacji w dokumencie założycielskim. W zmienionym statucie znalazły zapis stosowane, na mocy uchwał Walnych Zgromadzeń lub Rady, działania Izby: sąd koleżeński i prawo do reprezentowania przez pełnomocników osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzono przekazywanie środków finansowych oddziałom regionalnym (30 proc. opłaconych składek członkowskich), kategorię członków honorowych i wiele innych uzupełnień. Przede wszystkim zmieniono wymagane quorum dla podejmowania najważniejszych uchwał (w tym m.in. zmieniających statut) do 1/3 ogółu członków Izby. Dotychczasowe quorum (50 proc.) skutecznie uniemożliwiało przeprowadzenie zasadniczych zmian podczas dwóch wcześniej zwołanych Walnych Zgromadzeń.Rada zaproponowała nowe, wyższe składki członkowskie, które miały m.in. zapewnić wzrost efektywności pracy Biura Izby. Dyskusja była ożywiona i konkretna. Ostatecznie zebrani nie zaakceptowali proponowanych zmian, co może oznaczać trudności w sfinansowaniu niektórych zadań planowanych na ten rok. Jeśli zajdzie taka konieczność, Rada będzie przedkładała konkretne plany do oceny członków Izby (np. Światowy Dzień Książki) i skalę ich realizacji uzależniała od możliwości uzyskania dodatkowego finansowania. Zapewne propozycja zmian wysokości składek zostanie przedstawiona ponownie jesienią tego roku. Zebrani jednomyślnie zaakceptowali dotychczasowe działania Rady w sprawie utrzymania zerowej …
Wyświetlono 25% materiału - 216 słów. Całość materiału zawiera 864 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się