Wtorek, 25 kwietnia 2023
Obrady w Klubie Księgarza

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie 20 maja  w pierwszym terminie o godz. 11., w drugim terminie o godz. 11.15. Miejsce obrad: Klub Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Rejestracja uczestników Zjazdu – godz. 10.30 – 11.
 2. Rozpoczęcie – godz.11. w I terminie, godz. 11.15 w II terminie
 3. Wybór prowadzącego Walny Zjazd
 4. Informacja o prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie Zarządu STP
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11.Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

 1. Wybory Prezesa STP
 2. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa
 3. Wybory członków Zarządu STP
 4. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Zarządu STP
 5. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 6. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Komisji Rewizyjnej
 7. Wybory Sądu Koleżeńskiego
 8. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Podaj dalej
Autor: (fran)