Czwartek, 28 września 2023

Pierwsza edycja festiwalu poetyckiego „Warszawa Wierszy”, rozpocznie się już 30 września i potrwa do 9 października. Organizatorami festiwalu są Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej oraz Polski PEN Club.

Swój udział w festiwalu zapowiedzieli m.in. Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Krzysztof Siwczyk, Anna Piwkowska, Krzysztof Czyżewski, Piotr Mitzner, Anna Bikont i Anda Rottenberg.

W programie festiwalu znalazły się rozmowy i spotkania autorskie, wieczory wierszy, warsztaty poetyckie, wystawy i koncerty. Można będzie wybrać się na spacer “miejsca poetów, miejsca wierszy”, a także wziąć udział w akcji “podaruj wiersz” i w wydarzeniach “kawa i wiersz”, zaplanowanych w wybranych warszawskich kawiarniach.

Działaniami składającymi się na „Warszawę Wierszy” organizatorzy chcą budować przestrzeń, w której wiersze będą mogły wybrzmieć ze szczególną siłą – w sposób otwierający je na miejską codzienność, a jednocześnie tak, by spotkanie z wierszem mogło stać się doświadczeniem świątecznym.

Jak podkreśla Paweł Próchniak, dyrektor festiwalu, w myśleniu o „Warszawie Wierszy” ważna jest metafora „domu poezji” ukonkretniona w przestrzeni Domu Literatury.

Ważna jest też stołeczność Warszawy – miasta, które może, a nawet powinno być „stolicą polskiej poezji”. Istotną rolę w „Warszawie wierszy” odgrywała będzie twórczość poetów na różne sposoby z Warszawą związanych, współtworzących ją dawniej i dziś swoimi wierszami i swoją obecnością. Dotyczy to zarówno twórców mocno wpisanych w warszawski pejzaż kulturowy, mieszkających w tym mieście przez lata, jak i tych, dla których Warszawa była ważnym miejscem krócej, ale intensywnie. Dotyczy to także warszawskich twórców piszących w językach innych niż polski – jak kiedyś poeci jidysz, czy obecnie białoruscy i ukraińscy. Jednocześnie kolejnym edycjom festiwalu patronowali będą poeci nie zawsze bezpośrednio kojarzeni z Warszawą, ale szczególnie ważni dla polskiej poezji. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest “zmysł udziału”, zaczerpnięty z wiersza Wisławy Szymborskiej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych na niektóre obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie www.warszawawierszy.pl.

Projekt jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.

Partnerzy:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Związek Literatów Polskich

Fundacja Wisławy Szymborskiej
Fundacja im. Zbigniewa Herberta
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Wydawnictwo Czarne
Wydawnictwo a5
Green Caffe Nero

www.warszawawierszy.pl

https://www.facebook.com/warszawawierszy

 

Podaj dalej
Autor: W