Czwartek, 26 listopada 2020
Przyznano doroczne Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagrodę specjalną im. Tomasza Merty otrzymał historyk, prof. Wojciech Roszkowski. Nagroda przyznawana jest co roku od 23 lat.Tegoroczna edycja nagród jest wyjątkowa – po raz pierwszy od kilkunastu lat nie towarzyszy jej uroczysta gala z udziałem nagrodzonych. Pamiątkowe statuetki zostaną przekazane osobiście przez przedstawicieli MKiDN lub za pośrednictwem poczty, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W tym trudnym czasie, w czasie pandemii  i  kryzysu, który dotknął wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego i  odcisnął piętno również na całym sektorze kultury – docenienie ludzi kultury, nagrodzenie ich wieloletniej pracy ma dziś szczególne znaczenie. Kultura jest istotnym czynnikiem tworzącym naszą narodową wspólnotę, a jej twórcy – sami zmagając się z niełatwymi okolicznościami – stanowią dla wielu duchowe wsparcie, dodają otuchy, pozwalają na chwilę refleksji i oderwanie od codzienności. Pandemia pokazała, jak przygnębiający, smutny i pusty może być świat bez dostępu do kultury. Dlatego dziś w sposób szczególny dziękuję twórcom, artystom, edukatorom, animatorom i wszystkim, którzy każdego dnia dbają o nasze narodowe dziedzictwo

– podkreśla minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Piotr Gliński.

Na liście laureatów Dorocznych Nagród Ministra 2020 znalazło się 21 osób i dwie instytucje.

W kategorii “Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” nagrodzono Bibliotekę Narodową (nagroda honorowa) – za koordynację obchodów Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, digitalizację dorobku pisarza oraz wydanie “Katalogu Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji ‘Biblioteca Benedetto Croce'” w opracowaniu Joanny Borysiak oraz uruchomienie (w porozumieniu ze spadkobiercami Pisarza) serwisu internetowego poświęconego jego życiu i twórczości.

Nagrody w tej kategorii otrzymali także:

Joanna Borysiak – historyk, absolwentka Instytutu Historycznego UW. Pracowała  w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1982 – 2007) i Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej (2007 – 2019). Stypendystka w Pracowni Rękopisów Istituto Centrale per il Catalogo Unico w Rzymie (1996). W latach 2010 – 2019 kierowała projektem Inwentarz i digitalizacja Archiwum Gustawa Herlinga – Grudzińskiego w Neapolu. Opracowała Katalog Archiwum Gustawa Herlinga – Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce”, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2019.

Dorota Fortuna – absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zastępca Kuratora Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literatura Polską, oddziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, wcześniej związana z Biblioteką Narodową. Autorka inwentarza Biblioteki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nad którym pracowała jeszcze za życia Lidii Croce. Jedna z współautorów bibliografii Leszka Kołakowskiego i współautorka suplementu do tej bibliografii. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. biblioteki pisarzy.

Jerzy Piórecki – profesor nadzwyczajny, polski biolog, założyciel i wieloletni dyrektor (1975-2001) Arboretum w Bolestraszycach, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego do 2013. Współtwórca idei utworzenia Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Zinwentaryzował ponad 700 założeń dworsko-ogrodowych na Podkarpaciu i kilkaset na dawnych Kresach.

W kategorii “Literatura” Nagrodę zdobył Wojciech Wencel – poeta, eseista, krytyk literacki i felietonista. Laureat nagród literackich, m.in. Fundacji im. Kościelskich, im. Józefa Mackiewicza, im. Franciszka Karpińskiego, im. Kazimiery Iłłakowiczówny, im. ks. Janusza St. Pasierba oraz Nagrody Prezydenta RP „Zasłużony dla Polszczyzny”. Ostatnie publikacje: „Wierzyński. Sens ponad klęską” (2020), tom wierszy „Polonia aeterna” (2018).

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska, pojawiające się w polskiej kulturze, poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort