Czwartek, 27 czerwca 2024
Powstaje raport „Kondycja polskiego rynku książki"

Biblioteka Analiz przygotowuje raport dotyczący polskiego rynku książki. Zachęcamy wszystkich wydawców do wypełnienia ankiety. W oparciu o dostarczane informacje i zestawienia najbardziej podstawowych wyników działalności otrzymamy obraz naszego rynku.

Pragniemy w rzetelny i wiarygodny sposób zaprezentować, jak wygląda dziś rodzima branża wydawnicza. Chcemy unaocznić wszystkim, jaką siłę gospodarczą i społeczną tworzy: ile firm wydawniczych działa na rynku, dla ilu pracowników etatowych jest źródłem zatrudnienia. Badanie ma także na celu określić charakter produkcji wydawniczej realizowanej w Polsce.

Obecnie brak jest na rynku kompleksowych opracowań przybliżających funkcjonowanie branży w Polsce.

Biblioteka Analiz gwarantuje, że wszelkie podawane dane są traktowane z najwyższą poufnością i nie odbywa się ich przekazywanie osobom trzecim. Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby opracowania raportu na temat aktualnej kondycji rynku książki w Polsce.

Z góry dziękujemy!

Osoby, które odeślą wypełnioną ankietę, zyskują pierwszeństwo w dostępie do raportu z wynikami.

Link do pobrania ankiety: Ankieta

Ankietę prosimy odesłać na adres: ewa@biblioteka-analiz.pl

Badaniu „Kondycja polskiego sektora książkowego” patronują

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój Sektorów Kreatywnych

Podaj dalej