Czwartek, 24 listopada 2022

Podczas uroczystości otwarcia XXX Targów Książki Historycznej w Warszawie, która rozpocznie się w czwartek 24 listopada o godz. 12 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, zostanie wręczona Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, jak też miłośnicy historii.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przyjaciele i uczniowie patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Od 2020 roku Nagrodę wspiera Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Uchwałą z 19 marca 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przyznał w ramach funduszu na rzecz wspierania działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym dotację w wysokości 3 tys. zł, z której została sfinansowana gratyfikacja zwycięzców Nagrody, oraz dodatkowo przeznaczono 1 tys. zł na koszty organizacyjne. W lutym ubiegłego roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska podjął kolejną uchwałę o wsparciu finansowym Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w latach 2021 i 2022 w tej samej wysokośći co poprzednio.

Do tegorocznej edycji Nagrody zgłoszono 26 prac opublikowanych przez 16 wydawców. Po owocnej dyskusji członkowie Kapituły, którzy obradowali 21 października, podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej ex aequo dwóm tytułom oraz ośmiu Wyróżnień. Podkreślano, że zgłoszone prace reprezentują tak wysoki poziom, że konieczna było przyznanie większej liczby wyróżnień.

W posiedzeniu Kapituły wzięli udział: prof. dr hab. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Danuta Gibas-Krzak, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz) oraz prof. Elżbieta Barbara Zybert.

Członkami Kapituły są również: prof. Joanna Goszczyńska, Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, dr Andrzej Czesław Żak oraz prof. Bogusław Zieliński, który zawiesił w tym roku swój udział w pracach Kapituły z uwagi na zgłoszenie do nagrody publikacji, której jest autorem wstępu oraz tłumaczem i autorem komentarza.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.

 

Autor: (pd)