środa, 25 marca 2020

W kwestiach zdalnej edukacji samorządy, szkoły (nauczyciele i uczniowie) i wydawnictwa edukacyjne, które nie dostały żadnych pieniędzy z MEN na cyfrowe odzwierciedlenia – znalazły się w trudnej sytuacji.  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wychodzą na przeciw i otwierają zasoby edukacyjne.

Materiały znajdują się na stronie https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/. Strona ta będzie aktualizowana i wzbogacana na bieżąco.

Na stronie zostały przygotowane materiały dla nauczycieli każdego etapu edukacyjnego, a także dla rodziców dzieci młodszych. Opracowano inspiracje plastyczne i doświadczenia do wykonania z dzieckiem w domu. Sukcesywnie będą publikowane propozycje zajęć edukacyjnych i zabaw dziennych również możliwych do przeprowadzenia z w domu – https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/

Dla nauczycieli i rodziców dzieci młodszych klas szkoły podstawowej klasy 1-3 dostępne do pobrania są podręczniki i karty ćwiczeń “Szkolnych przyjaciół” oraz “Nowych Tropicieli” – https://www.wsip.pl/edukacja-wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/Dla uczniów starszych szkół podstawowych w klasach 4-8 zostały udostępnione arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty wraz z arkuszami odpowiedzi oraz krótki film o tym jak przygotować się do samego egzaminu – https://www.wsip.pl/pliki-test-trzecioklasisty-i-egzamin-osmoklasisty/#sekcja-klasy-4-8

Maturzyści kogą korzystać z materiałów edukacyjnych i specjalnych ścieżek uczenia się w serwisie Zdasz.to. Serwis w wersji online został przygotowany specjalnie do nauki indywidualnej, pozwala na śledzenie własnych postępów i weryfikację wiedzy przez samego ucznia. W serwisie poza materiałami uczącymi, znajdują się także zadania oraz liczne przykłady z opisem rozumowania, pozwalające użytkownikom na wyćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych.

Nauczyciele mogą korzystać z zasobów w Klubie nauczyciela (www.ucze.pl), generować nowe testy i sprawdziany z matematyki, fizyki i chemii w serwisie www.klasowki.pl.

Dodatkowo dla uczniów szkoły podstawowej klas 4-8 WSiP udostępnione są materiały do zdalnej nauki w serwisie WSiPnet.pl Dostęp do serwisu WSiPnet.pl zapewnia szkoła. Dyrektor i nauczyciele mogą przekazać kody dostępu uczniom, które umożliwiają dostęp do tego serwisu. Uczeń rejestruje się z użyciem kodu i może korzystać bez granic!

We WSiPnecie dla szkoły uczniowie i nauczyciele znajdą następujące materiały:

  • Podręczniki do szkoły podstawowej do każdego przedmiotu do klas 4-8
  • Ćwiczenia interaktywne dla klas 4-8 do następujących przedmiotów: język polski, historia, fizyka, chemia, matematyka, przyroda, biologia, geografia. Ćwiczenia te są uniwersalne, zgodne z podstawą programową, pasujące do każdego podręcznika.

Dodatkowo, WSiPnet dla szkoły umożliwia komunikację pomiędzy uczniami i nauczycielami, w tym:

  • zadawanie gotowych testów
  • zadawanie prac domowych
  • bezpośrednią komunikację z uczniami
  • analizowanie wyników całej klasy i pojedynczych uczniów

 

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: WSiP