Piątek, 15 września 2023

Jak wynika z danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1 proc. (przy wzroście cen usług – o 11,1 proc. i towarów – o 9,8 proc.).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2proc., a ceny usług wzrosły – o 0,6 proc.).

Ceny książek w sierpniu w porównaniu z sierpniem 2022 roku wzrosły o 3,4 proc. W porównaniu z lipcem tego roku były tańsze o 3 proc. Z kolei gazety i czasopisma zdrożały o 10,9 proc. w porównaniu z sierpniem ub. roku.

Podaj dalej