Piątek, 25 listopada 2022

3 listopada odbyło się trójstronne spotkanie (IWP, Repropol, ZAIKS), w trakcie którego zdefiniowano kluczowe kwestie dotyczące procesu implementacji dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wymagające podjęcia jak najszybszych działań i ścisłej współpracy między naszymi organizacjami. Spotkanie to było jednym z kroków w realizacji porozumienia o współdziałaniu podpisanego przez IWP i ZAiKS.

W trakcie spotkania ustalono współpracę w ramach czterech grup roboczych, które mają m.in. wypracować zasady wspólnych działań prawnych IWP, Repropolu i ZAiKS-u, działań edukacyjny na temat praw pokrewnych oraz założeń badań rynkowych związanych z kulturą.

Autor: W
Źródło: IWP