Piątek, 3 lutego 2023
Zarząd zapowiada zmiany
Zarząd Agory planuje wydzielić do osobnych spółek m.in. „Gazetę Wyborczą”, Gazeta.pl i Wydawnictwo Agora.
Odpowiednie uchwały będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na 1 marca. Jak zaznaczono, pomoże to w oszczędnościach, ocenie finansowej poszczególnych marek oraz pozyskiwaniu kontrahentów i inwestorów.
Agora będzie miała w spółkach 100 procent udziałów.
“Model pośredniego zarządzania przez zarząd Agora S.A. biznesami funkcjonującymi w ramach spółek zależnych jest bardziej optymalny – wpływa on na wzrost poczucia samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności kadry kierowniczej za podstawowe aspekty związane z danym biznesem (w tym za realizację strategii, wyniki, wewnętrzną organizację oraz zagadnienia prawne, czy pracownicze) . Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie zasad zarządzania w ramach GK Agora w taki sposób, aby zarządzający wszystkimi biznesami i segmentami wsparcia w Grupie funkcjonowali w ramach tych samych zasad pełnej odpowiedzialności za realizację strategii, wyniki, zespół oraz działalność operacyjną swojego biznesu”.

W uzasadnieniu mowa jest również o oszczędnościach: „Ujednolicenie sposobu korzystania z zasobów zgromadzonych w spółkach utworzonych z działów tzw, ‘back office’ umożliwi dalszą optymalizację kosztową i operacyjną grupy Agora poprzez wprowadzenie ujednoliconych standardów dla wszystkich spółek Grupy w zakresie między innymi HR, Finansów, IT, etc.”

Wspomniano, że dotąd koszty ogólne ponoszone przez Spółkę musiały odpowiadać potrzebom wszystkich biznesów w ramach Spółki, co mogło skutkować nadmiernym obciążeniem kosztami ogólnymi niektórych biznesów.

Jak wskazano w projekcie uchwały, Wydawnictwo Agora obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w szczególności:

  • w zakresie wydawania i sprzedaży książek (w tym w formie audiobooków i e-booków), prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Wydawnictwo Agora” lub „Ale!”;
  • w zakresie produkcji i wydawania muzyki oraz audiowizualnych nagrań muzyki i koncertów, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Muzyka”;
  • w zakresie bezpośredniej dystrybucji muzyki do polskich i globalnych sklepów cyfrowych oraz prowadzenia sieci na YouTube, która oferuje kompleksową obsługę kanału artystów i wytwórni, a także dostęp do technologii Content ID, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Digital Music”;
  • księgarni internetowej publio.pl oraz
  • księgarni internetowej kulturalnysklep.pl.
Podaj dalej
Autor: ET