Wtorek, 17 maja 2022

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przygotowanie wykładu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwykły poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb słuchaczy, nie może stanowić podstawy do przyjęcia, że mamy do czynienia z dziełem. Jedynie wyjątkowo wygłoszenie wykładu można zakwalifikować jako dzieło, o ile wykładowi można przypisać cechy utworu, a ten warunek spełnia tylko wykład naukowy o charakterze niestandardowym i niepowtarzalnym. Sąd zwrócił uwagę, że nazwa umowy i zawarcie w niej postanowień dotyczących prawa autorskiego, nie wystarczają do podważenia kwalifikacji umowy jako mającej za przedmiot określone czynności, a nie ich rezultat – czytamy w serwisie Prawo.pl.

Spółka zawarła z Anną M. (dane zmienione) umowę o dzieło, w ramach której wygłosiła ona wykład dla uczestników szkolenia z zakresu pielęgnacji, diagnostyki, terapii i leczenia chorób paznokci. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uznał, że była to umowa o świadczenie usług, więc Anna M. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Organ stwierdził, że wykonanie kontraktu polegało na przeprowadzeniu wykładu dla grupy słuchaczy. Tym samym działania podejmowane przez Annę M. miały na celu przekazanie wiedzy i nauczanie przy wykorzystaniu przygotowanych przez nią materiałów. Proces ten nie powoduje jednak nauczenia, a taki właśnie skutek musiałby być pewny i osiągalny, by wykonywane czynności można było uznać za umowę o dzieło.

Wydana w tej sprawie decyzja została zaskarżona. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że nie nazwa umowy, lecz jej cel i przedmiot decydują o faktycznym charakterze współpracy między stronami. Sąd uznał, że Anna M. podlegała obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ działalność polegająca na przeprowadzeniu wykładów, nawet dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów, nie nosi cech dzieła. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Spółka wniosła skargę kasacyjną, którą NSA oddalił.

Cały artykuł na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/nazwa-umowy-i-zapisy-o-prawie-autorskim-nie-sa-kluczowe-dla,515016.html

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: Prawo.pl