środa, 10 sierpnia 2022
Prognoza stabilnego popytu w drugim półroczu

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za I kwartał tego roku oraz za całe pierwsze półrocze. Jak przekazała Poligraficzna Agencja Informacyjna, w ujęciu rok do roku koncern odnotował w nim wzrosty: przychodów ze sprzedaży o 18 proc. (wyniosły 3,054 mld euro), zysku operacyjnego EBIT o 39 proc. (który zamknął się kwotą 505 mln euro) oraz zysku operacyjnego IFRS do 399 mln euro. Przychody ze sprzedaży w 1. półroczu wyniosły 5,852 mld euro (4,868 mld przed rokiem), zaś zysk operacyjny EBIT osiągnął kwotę 1,008 mld euro (692 mln euro w 1. półroczu 2021). Firma podtrzymuje swoją prognozę całoroczną, zaktualizowaną w czerwcu. – Minione trzy miesiące przyniosły firmie najlepszy wynik od około dwóch dekad- podkreśliła Annica Bresky, CEO koncernu.

“Jest mi niezmiernie miło poinformować, że udany początek tego roku znalazł swoją kontynuację także w drugim kwartale i to pomimo zawirowań makroekonomicznych oraz geopolitycznych. Tym samym ponownie pokazaliśmy naszą zdolność do dopasowywania się do zmiennych warunków zewnętrznych oraz zaangażowanie całej organizacji w realizację koniecznych zmian. Duże znaczenie dla dobrej kondycji finansowej firmy miało zróżnicowanie portfolio jej klientów oraz oferowanych im produktów i rozwiązań, jak też zauważalna synergia pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi. W coraz większym stopniu wykorzystujemy też nasz potencjał w obszarze materiałów odnawialnych i bazujących na nich rozwiązań” – napisała Annica Bresky w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy.

W ostatnim czasie trzy rosyjskie zakłady opakowaniowe Stora Enso zostały sprzedane ich lokalnemu kierownictwu. Na podobnych zasadach sfinalizowano też sprzedaż  dwóch tartaków zlokalizowanych w tym kraju. Firma zakłada, że do końca roku zamknie od strony formalnej pozostałe kwestie prawne związane jej działalnością w branży leśnej na terenie Rosji. Stora Enso podkreśla, że ich sfinalizowanie będzie oznaczać dla koncernu całkowite wycofanie się z tego rynku.

Jak uzasadnia te kroki Annica Bresky, kryzys humanitarny na Ukrainie i koszmar wojny, jaka toczy się w tym kraju spowodowały, że reakcja firmy musiała być szybka i konieczna. – Sprawnie udało nam się znaleźć bezpieczne, długoterminowe rozwiązanie dla każdej z naszych fabryk i dla zatrudnionych tam osób. Tym samym potwierdzamy nasze przywiązanie do wartości i odpowiedzialności biznesowej, jako integralnych elementów naszych codziennych działań – stwierdziła Annica Bresky.

Annica Bresky podkreśla, że dużym atutem Stora Enso jest samowystarczalność firmy w zakresie energii i drewna, co pozwoliło jej zabezpieczyć działalność w kontekście dostępności surowców i niezbędnej energii. Z kolei w walce z presją inflacyjną pomocna była realizowana przez koncern polityka cenowa. – Nasze priorytety pozostają niezmienne. Chcemy wspierać naszych klientów poprzez odpowiednie zarządzanie stanami magazynowymi i neutralizowanie wszelkiego rodzaju zakłóceń w łańcuchu dostaw – podkreśliła Annica Bresky.

Wszystkie segmenty koncernu zanotowały wzrosty, w tym także dział Paper, który ma pełny portfel zamówień, pomimo że rynek papieru wciąż znajduje się pod dużą presją, a ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Z uwagi na utrzymujący się wysoki popyt na wyroby papiernicze i opakowaniowe, zarówno z Europie jak i w Chinach, równie duże zapotrzebowanie odnotowuje dział Forest – tak w obszarze drewna celulozowego, jak i tartacznego.

W Polsce koncern wspólne z firmą Tetra Pak realizuje wspólny projekt obejmujący recykling odpadów z regionu Europy Wschodniej.

Stora Enso zainicjowała też studium wykonalności, uwzględniające potencjalną konwersję jednej z maszyn papierniczych w zakładach w Oulu (Finlandia) z myślą o produkcji odnawialnej tektury opakowaniowej. W przypadku zatwierdzenia tego projektu, roczne moce wytwórcze tej fabryki wzrosną o 750 tys. ton tektury.

Stora Enso podkreśla, że jej działania – zarówno w perspektywie krótko – jak i długoterminowej – są determinowane przez globalne megatrendy: rosnącą świadomość ekologiczną, przyspieszenie działań w walce ze zmianami klimatycznymi oraz postępującą digitalizację. Firma jest jednocześnie świadoma obecnych zawirowań rynkowych i panującej niepewności, związanych z ryzykiem geopolitycznym, szybko zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym, presją inflacyjną, problemami logistycznymi, dostępnością materiałów oraz obostrzeniami pandemicznymi. By im sprostać, podejmuje niezbędne działania w zakresie polityki cenowej, logistyki, dostępu do zasobów surowcowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W kontekście drugiego półrocza tego roku Stora Enso podkreśla stabilny popyt na wszystkie jej produkty. Firma podtrzymuje też swoją zaktualizowaną prognozę całorocznego wyniku, zaanonsowaną w czerwcu tego roku.

– Nasze decyzje bazują na kluczowych wytycznych: robić to, co jest korzystne dla ludzi i dla całej planety poprzez sukcesywne zastępowanie surowców kopalnych materiałami odnawialnymi. Deklarujemy gotowość do dalszego wspierania naszych klientów w realizacji ich proekologicznej polityki, zakładającej 100 proc. przyjazność dla środowiska i zgodność z zasadami GOZ. W długookresowej perspektywie przyniesie to również dodatkową wartość wszystkim naszym akcjonariuszom i udziałowcom. Jesteśmy zdeterminowani, by zbudować właściwy ekosystem uwzględniający naszych klientów, partnerów a także konsumentów, pozwalający na realizowanie zrównoważonych i zyskownych wzrostów – podsumowała Annica Bresky.

 

 

Autor: (fran)
Źródło: Poligraficzna Agencja Informacyjna
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort