środa, 20 września 2023
Nabór do 15 października 2024

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie informuje, że ruszył nabór do XIII edycji programu stypendialnego dla pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej trzema publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).

W nadchodzącym roku 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących (Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie czasu:
1 maja – 12 czerwca 2024 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1 września do 30 listopada (Standardowa Edycja Jesienna).

Program ma wspierać pracę i mobilność Rezydentów Literackich oraz tworzyć platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do promocji własnej twórczości, jak i możliwość skonfrontowania jej z odbiorcami, nawiązania dialogu, który pozwoli rozwijać ich projekty.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1300  euro brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2400 euro brutto (Standardowa Edycja Jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Nabór do programu jest prowadzony do 15 października 2024 roku.

Szczegółowe kryteria dostępne na stronie: https://villa.org.pl/aktualnosci/aplikuj/

Aplikacja odbywa się poprzez system aplikacyjny
Koordynator programu: Paweł Łyżwiński: pawel.lyzwinski@villa.org.pl

Podaj dalej